På torsdagar klär vi oss i svart

Det finns många sätt att bemöta våld och många sätt att utöva fred. Vi väljer den rättvisa fredens väg vilket kräver både rörelse mot målet och engagemang i själva resan. Människor med olika världsåskådningar ber vi slå följe med oss på resan.

En rättvis fred bjuder in oss alla att vittna genom våra liv. I vår strävan efter fred måste personligt och strukturellt våld avskaffas. Detta inbegriper våldshandlingar mot människor på grund av deras ras, kast, kön, sexuella läggning, kultur eller tro.

Kyrkornas Globala vecka 2014 handlar om tro som fredsskapare och om trons möjligheter att skapa en fred som är mer än frånvaro av krig. En rättvis fred. Fred i alla relationer. En fred utan könsrelaterat våld.

Vi ansluter oss till Kyrkornas världsråds internationella kampanj Thursdays in Black. Det innebär att vi klär oss i svart på torsdagar för att vi vill se en värld fri från våld och våldtäkt. Syftet är att med denna enkla markering bidra till att synliggöra det strukturella könsrelaterade våldet i såväl krig som fredstid. Ett våld som både är normaliserat och tabubelagt. Något som vi vet finns men som många av oss allt för ofta väljer att inte se.

 

Thursdays in Black är en rörelse för mänskliga rättigheter som ser, erkänner och markerar mot det våld som pågår mitt ibland oss. Könsrelaterat våld eskalerar i krig men är också ständigt närvarande i det vi kallar fredstid. Ett våld som ofta kommer till uttryck i våra nära, intima relationer, där vi förutsätter att vi ska kunna känna oss trygga.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att minst en av tre av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än deras partner. Då är endast det fysiska och sexuella våldet medräknat. FN:s definition inkluderar även psykisk skada, hot, tvång och godtyckligt frihetsberövande. Enligt FN är våld i nära relationer den klart vanligaste formen av könsrelaterat våld. Det innebär också att de flesta av oss också känner och möter förövare.

Att klä sig i svart och bära knappen ”Thursdays in Black — en värld utan våld och våldtäkt” är en enkel symbolisk handling för att synliggöra vår protest och för att väcka samtal. Vardagsfreden börjar i våra hjärtan men sträcker sig samtidigt ut i en globaliserad värld där kärleken till vår nästa får bli synlig genom handling.

 

Alla behöver vara med och bidra till en förändring. Vad vi kan göra för att motverka det strukturella våldet varierar beroende på om vi är polis, präst, läkare, granne, lärare, domare, politiker, bartender eller bästa vän men vi kan alla göra något för att se, erkänna och markera mot att det förekommer. Det är nödvändigt för att vara med på resan mot den rättvisa freden.

 

Erik Lysén

 internationell chef Svenska kyrkan

Lasse Svensson

 kyrkoledare Equmeniakyrkan

Amanda Carlshamre

förb ordf i Svenska kyrkans unga

Sofia Walan

gen sekr Kristna fredsrörelsen

Ann-Katrin Persson

 förb rektor Sensus studieförbund

Peter K Sjögren

direktor Life & Peace Institute

Annika Damirjian

gen sekr Sv ekumeniska kvinnoråd

Karin Wiborn

gen sekr Sveriges kristna råd

Eva Christina Nilsson

gen sekr Svenska missionsrådet

Bo Forsberg

generalsekreterare Diakonia

Kerstin Enlund

förb rektor Studieförbundet Bilda

Niclas Lindgren

 direktor PMU

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.