På god väg mot en förnyad internationell mission

Just nu genomför Equmeniakyrkan ett omfattande arbete där vi kalibrerar grunddragen i vår internationella mission. Missionsengagemang och relationer från tre samfund ska efter en process på två år bli ett gemensamt hållbart arbete. Det skriver kyrkoledare Lasse Svensson om på dagens Perspektiv.

Just nu genomför Equmeniakyrkan ett omfattande arbete där vi kalibrerar grunddragen i vår internationella mission.

Missionsengagemang och relationer från tre samfund ska efter en process på två år bli ett gemensamt hållbart arbete. Vi vill skapa en plattform från vilken vi kan växa, vara flexibla och tydligt kommunicera vår gemensamma kallelse och mission. Vi kan som liten kyrka (i världen) bara ha så många relationen vi kan växelverka med.

Vi är inte framme, inte färdiga, men nu prövar vi tankar samlade under tre punkter nedan: Koncentration, Närvaro & Närhet samt Engagera fler unga.

Vårt arbete tar sikte på att vi ska bli än bättre i samklang med vårt uppdrag att leva Guds mission.

Vi lever i dag globalt på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort. Pandemin och klimatutmaningar har påmint om det som borde vara helt självklart – vi delar denna värld och detta liv, och vi hänger alla ihop. Spänningar och polarisering som ökar i världen förnekar att vi är samma kropp i en enda värld.

Om inte kyrkan också är global är den inte längre Guds kyrka. ”Här är inte längre jude eller grek, man eller kvinna, alla är vi ett (i Kristus)”.

Missionen hjälpte oss en gång att förstå att vi inte är ensamma. Missionären som kom hem berättade inte bara om en plats, utan om en hel värld. Mission har alltid varit ömsesidig. Vi förändras när vi vill förändra världen som förändrar oss... Mission är växelverkan och växelbruk.

I dag är inte missionen på samma sätt världsupptäckande. Men medvetenheten om att vi hör samman i den världen är nu viktigare än någonsin.

Koncentration handlar om att göra färre saker bättre. Det handlar om att fokusera det som vi benämner som mission (programsamarbeten) och förtydliga bilaterala relationer, ekumeniska relationer och konfessionella relationer. Det handlar alltså inte primärt om att avsluta relationer utan om att definiera dessa. Vårt engagemang, i hela kyrkan, och budgeten, sätter gränser.

Närvaro handlar om att vi ömsesidigt vill fortsätta utveckla arbetet med missionärer. Det handlar om att inom de tre internationella regionerna fördjupa samarbetet med andra kyrkoroch organisationer och i samverkan söka nya vägar för fortsatt, fördjupad och breddad mission. Vidare handlar närvaro också om att utveckla möjligheten för människor i alla åldrar att göra kortare och längre insatser som till exempel volontärer.

Ordet närhet är valt för att betona att det internationella arbetet behöver komma ännu närmre församlingarna inom Equmeniakyrkan, att vara delaktig och stolt och berikas genom vår internationella samverkan. Vi behöver fler missionsinspiratörer, stötta framväxten av fler missionsråd och kommunikationen behöver vässas än mer.

Engagera fler unga. Redan i dag är många unga engagerade, inte minst APG29 betyder mycket för många. Vi behöver bli än bättre på att fånga de ungas intresse och engagemang, finna naturliga vägar vidare som en slags röd tråd som är möjlig att följa. I detta behöver vi fortsätta och fördjupa samarbetet med Equmenia.

Detta är inte enkla frågor och nu lyssnar vi in. Nästa helg kommer Kyrkostyrelsen arbeta med hur processen vidare kommer se ut. I denna process finns – som i allt förändringsarbete – frustration och smärta. Det är tid att tillsammans i bön söka Guds ledning för vägen vidare. Gud kallar oss in i sin mission.

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
lasse.svensson@equmeniakyrkan.se

Närvaro handlar om att vi ömse­sidigt vill fortsätta utveckla arbetet med missionärer.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.