Orimliga krav kring familjeåterförening

Enligt regeringsbeslut angående migrationsärenden gällande familjeåterförening skall sökanden uppsöka en svensk ambassad i ett EU-land till exempel Bukarest, Aten, Paris, Madrid eller Berlin.

Det innebär att flyktingar som hamnat i andra länder måste ansöka om visum för att kunna ta sig till dessa länder för att där kunna genomgå intervju inför ansökan om inresetillstånd till Sverige. För många handlar det om en lång väntetid innan man får komma och för andra kan det visa sig vara en omöjlighet eftersom man kan hamna i ett status quo.

Ett exempel på orimligheten i detta förfarande håller just på att uppdagas.

En man från Iran får kontakt med en kvinna som vid tillfället var frånskild från sin man som gravt misshandlat henne. På grund av skilsmässan kränktes hennes förre mans heder och hon utsattes för misshandel av hans släktingar vid ett flertal tillfällen. Genom UNHCR fick hon hjälp i sin svåra situation och kom med sina tre barn till Sverige som kvotflykting.

Under den sista svåra tiden i Iran fick kvinnan kontakt med en man som blev till ett stort stöd för henne. 2014 genomförde de en Mutha inför Gud, något som kan jämställas med trolovning. Men när detta blev känt utsattes även han för trakasserier.

På grund av den svåra situationen beslutade även han att lämna Iran för att förenas med henne. Mannen tog sig sedan till Bulgarien där han fick lämna sitt pass. Och på andra vägar kom han sedan till Sverige där de båda förenades och 2017 blev de enligt iransk och svensk lag förenade i äktenskap.

Då mannen sökt asyl i Sverige men dock i första hand hamnat i Bulgarien, har Migrationsverket ansett att mannen skall utvisas till Bulgarien. Där har han nu fastnat i ett förvar i Sofia. Under tiden har ärendet behandlats i olika myndigheter gällande familjeåterförening.

Nu begär Migrationsverkets handläggare det orimliga att mannen skall inställa sig för intervju på ambassaden i Rumänien. Men eftersom han inte har uppehållstillstånd i Bulgarien kan han inte söka visum för att bege sig till Rumänien.

För mannen innebär detta att han som konvertit till kristendomen inte kan återvända till Iran. Dessutom var han shia och kvinnan sunni vilket enligt shiamuslimsk lag inte är tillåtet att förenas i äktenskap. Nu riskerar Migrationsverkets behandling inte bara mannens liv utan också familjens framtida öde. Dessutom väntar de ännu ett barn i juli.

Migrationsverket har visat sig fullständigt oförstående för denna situation och i avsaknad av empati.

Detta är ett ärende bland många som bekräftar svensk inskränkthet och brist på en god människosyn i dag. Är det så vi vill skapa ett gott samhälle i kärlek och ansvar för våra medmänniskor? Hur tänker våra beslutsfattare?

 

Stödgruppen i Värnamobygden
 
gm Torsten Gunnarsson
,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne