Debatt

Ny kyrkoledare måste ha internationell erfarenhet

Missionsrådet i Region Mitt oroas över minskade insamlingsresultat för det internationella arbetet. En av flera punkter som en ny kyrkoledare måste kunna tänka strategiskt kring. Mikael M Johanss

Region Mitt har ett Missionsråd med erfarenheter som berör valet av framtida kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Därför vill vi som undertecknat lämna några synpunkter på profilen hos åtminstone en av de som ska väljas.

Enligt våra erfarenheter från kontakter med församlingarna i Sverige har både kunnande om och offrande till internationell mission minskat. Därför krävs insatser från kyrkoledarna både om arbetets innehåll och finansiering för att öka intresset.

Yngre generationer, som lever med en tilltagande närhet till omvärlden, behöver också få del av den kunskap som kyrkans internationella kontakter betyder inte minst med relationen till människor som lever under svåra förhållanden. Vår kyrkas missionsuppdrag beskrivet i ”Mission som förvandlar världen” behöver lyftas tydligare. Vi anser att det i Equmeniakyrkans ledning på tre personer behövs någon med ett tydligt uppdrag att strategiskt arbeta med frågorna som rör samarbetskyrkorna för att kunna utveckla våra ömsesidiga relationer och inspirera till personligt missionsengagemang.

Samarbetskyrkorna driver ofta sociala och mediciniska verksamheter och har omfattande kontakter med barn och ungdomar. Om vi inte tar tillvara och utvecklar vårt arbete i dessa kontakter kommer andra att ta över med egna projekt och Equmeniakyrkan tunnas ut ytterligare i det internationella engagemanget.

Insamlingsresultaten behöver återkopplas till församlingarna och frågorna om budget behöver bli mer konkret lokalt och möjliggöra ansvarstagande.

Det operativa arbetet ska ske på den internationella avdelningen men ny kyrkoledare med fokus på detta område kan driva den strategiska utvecklingen i samspel med medarbetare och på kansliet i stort. Den ska också vara en resurs för de övriga två kyrkoledarna så att den internationella delen i arbetet kan ske i samklang med andra delar av kyrkans arbete.

Vi föreslår att dessa tankar blir vägledande inför valet av en av kyrkoledarna i kyrkokonferensen 2020.

 

För region mitt:

GUNNAR BENNSTAM, Ludvika, RUNE BJÖRKE, Borlänge, Marianne Hållmarker, Orsa, Ulf Hållmarker, Orsa, Erik Lenneståll, Söderhamn, Agnetta LILLQVIST BENNSTAM, Ludvika, BARBRO RYNÉUS, Svärdsjö, ULLA STRINDBERG, Östersund.

Insamlings- resultaten behöver återkopplas till församlingarna och frågorna om budget behöver bli mer konkret lokalt och möjliggöra ansvarstagande.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne