Mindre namn och mer vart vi vill

Jag tillhör dem som tyckt det vore bättre att vänta med namnfrågan till 2014 eftersom jag tror att vi då mer tydligt vuxit samman och slutat se oss tillbaka över axeln och fundera över från vilket bildar-samfund vi kommer. Nu har jag valt att inte längre lägga så stor vikt vid vilket namn det blir. Vill helt enkelt inte i förväg vara emot det namn vi sedan väljer.

 

Mest av allt tycker jag att namnfrågan får för mycket plats och tar fokus från vad vi redan är, och framförallt behöver bli och vara, som kyrka.

Det vi verkligen skulle behöva lägga kraft, bön och fokus på är vilken vision och riktning som skall bära oss! Om visionen hade varit tydligare så hade namnfrågan blivit mindre viktig och mindre svår, tänker jag. I bästa fall till och med självklar.

Personligen längtar jag efter en kyrka (och ett ungdomsförbund) som tydligare sätter Jesus i centrum. Som tror och lever att påskens försoningsbudskap är avgörande och behöver bli personligt för varje människa. Som är öppen och inte ute-stänger någon, samtidigt som den är tydlig med sitt centrum och inbjuder till tro på Honom som dog och uppstod för oss. En kyrka där mötet med Jesus Kristus (inte vilket möte som helst utan just detta möte) förvandlar mig, dig och världen, om och om igen.

Jag längtar efter en kyrka som på allvar inser att vi som kristenhet i dagens Sverige är i minoritet och våra förutsättningar därmed är radikalt annorlunda än tidigare. Att vi därför behöver slipa om och till våra ”redskap” för att möta dagens verklighet. Att vår kallelse ligger i att erbjuda människor i vår tid ett möte med Jesus Kristus. Att vi därför måste vända oss mer utåt än inåt. Helt enkelt en Ny kyrka, som är mer än summan av tre gamla.

Låt oss nu ändå bestämma oss för ett namn vid kyrkokonferensen och inte skjuta upp det beslutet. Men låt oss framförallt be om nöd och längtan efter att vara, och än mer bli, den kyrka Gud kallat oss till! En kyrka som genom sina lokala församlingar och föreningar lever så att människor i vår tid möter Jesus i en tro som förvandlar dem så som den fått förvandla oss.

 

 

,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne