1

Mer än kyrkor ingår i kulturarvet

Kostnaden att bevara gamla kyrkor är ett hotande ekonomiskt problem för Svenska kyrkan. För Gemensam framtid torde tvärtom försäljning av kapell och kyrkor som inte är i bruk ge framtida ekonomisk trygghet. Men allt är inte pengar.

 

De flesta gamla statskyrkor är kulturminnesskyddade och staten ger 25 procent i kyrkoantikvarisk ersättning för renovationer. Det är för litet pengar men innebär också en låsning då alla kyrkor inte behövs för dagens verksamhet.  De gamla frikyrkorna har inte samma skydd och många är redan sålda, ibland alltför många och inte alltid de mest umbärliga. Folkrörelsernas byggnader är också kulturarv. Kyrkan och evangeliet finns i historien. I det ligger ett ansvar också för byggnader

i sten. Men det viktiga är alltid livets bröd, evangelium och gemenskap för människor i dag.

,
1 Kommentarer
Staffan Hellerstad
Ja som det står i Bibeln. Gud bor inte i byggnader byggda av människor. Så som jag ser det så bor inte heller Gud inom några påhittade organisationer av människor. Och inte heller bor Gud inom några publikationer utgivna av människor som av någon outgrundlig anledning anser sig tala för honom. Himmelriket finns i ert hjärta säger Jesus. Ja då är det väl upp till var och en att hitta vad man har i sitt hjärta.

Mer inom samma ämne

Ledare

Mer inom samma ämne