Marias jungfrufödsel gör Jesus särskild även för muslimer (also in english)

Enligt Al-Kitab (Bibeln) och Koranen (muslimers heliga bok), utvalde Gud i förgångna tider och på olika sätt, de bästa och mest rättfärdiga personerna i sin samtid, för att uppenbara sin vilja och ledning för mänskligheten. I Koranen får ett antal av dem särskilda titlar.

Jesus sticker dock ut även i Islams heligaste skrift.

Adam kallades Safi Ullah, som betyder Guds utvalde.

Noa kallades Nabi Ullah, som betyder Guds profet.

Abraham eller Ibrahim kallades Khalil Ullah, som betyder Guds vän.

Muhammed, islams store profet, kallades Rusul Ullah och Abd Ullah, som betyder Guds bud­bärare och tjänare.

Men Jesus Kristus, som föddes som ett unikt undantag från det som varit naturligt. Han fick heta ”Kalimat Ullah wa ruhun minho”, som betyder Guds ord och en Ande från honom. Uttrycket syftar på Gudsordet som kom till Jungfru Maria.

Berättelsen om Jesu födelse återfinns inte enbart i Nya Testamentet, utan två gånger i Koranen, där han kallas för ”Isa Ibn Maryam”. Jesus, Marias son.

Jesu födelse genom en jungfru är ett häpnadsväckande undantag från den generella regel som gäller för hela mänskligheten. Jungfrufödseln var förutsagd av en profet ungefär 700 år innan ­Jesus blev till i jungfru Marias obefläckade kropp. Det står hos profeten Jesaja: ”Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel” (Jesaja 7:14, SFB). Ingen människa skulle våga påstå att deras mor var en jungfru. Inte ens profeterna är undantagna från Guds skapelselagar, som blev bestämda av Gud själv.

Koranen hänvisade till denna lag:

”För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde”

”Ina khalaqna alinsaana min nutfatin amshaadj nabtaliihi fadja`alnahu samii`an basiiran” (76:2, surah Al Insaan).

Det var således Gud själv som satte sin egen lag om fortplantning åt sidan.

När det gäller Jesus, Marias sons, övernaturliga födelse så ser vi att både Bibeln och Koranen har återgett en dialog mellan Jungfru Maria och ängeln Gabriel, som kom för att proklamera Guds budskap till henne. Ängeln sa i Koranen:

”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.”

Hon sade: ”Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lös­aktigt liv!”

[Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ’Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna”

(Koranen 19:19-21, surah ­Maryam).

Detta innebär att på grund av ­Jesus Kristus, Marias sons, övernaturliga födsel så har en person fötts genom Guds rena kraft. Han är en person som inte kan härledas från mänskligheten som alla andra människor, inklusive alla religiösa ledare eller till och med alla profeter. De andra kommer från sina mödrar och fäder. Det finns en hadith som är nedtecknad i boken Mashriq al-Anwar som lyder:

”Inget barn har fötts som ­Satan inte har vidrört... förutom Maryam (Maria) och hennes son Isa Ibn Maryam (Jesus)”.

Koranen sa om Jesus innan han föddes: ”en son, ren och rättfärdig” (19:19).

Jesus utmanade sina svåraste fiender bland judarna. Det var dessa som anklagade honom inför ståthållaren Pilatus. Jesus sa till dem: ”Kan någon av er bevisa att jag har syndat?” (Joh 8:46). Petrus, en av hans lärjungar, sa om Jesus: ”Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun” (1 petr 2:22).

När vi undersöker Bibeln finner vi profeter och stora gudsmän och gudskvinnor. Även i Koranen finner vi personer som Adam, Noa, Abraham (Ibrahim), Mose och Muhammed, som muslimer ­anser vara den siste profeten. I ­Bibeln och Koranen är dessa personer uppmanade att bekänna sina synder, eller själva söka förlåtelse från Gud för sina misstag. Det är skrivet om Adam, som blev far till alla profeterna, att han syndade mot Gud och gick vilse. Detta gäller även islams store profet, som Michael Hart rankade bland världshistoriens hundra mest inflytelserika personer.

Muhammad uppmanades i Koranen. Gud Sa til honom :

”wa staghfir li thanbika” (47:19, surah Muhammad)

Vi tackar Gud för Jesus: ” Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd” (Hebreer­brevet 4:15)

Det är goda nyheter att en frälsare fötts, som Guds ängel proklamerade till vanliga herdar när de var ute på marken och vaktade sin hjord: ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, ”(Lukasevangeliet 2:11).

Han kom inte till rättfärdiga utan till syndare som du och jag. Jesus är verkligen en frälsare som vi syndare behöver.

Emmanuel Ratiq, forskare och journalist.

 

IN ENGLISH:

 

By: Emmanuel Luther Ratiq M.A (Research Scholar ) Journalist & Autho

 Translation into Swedish    ; LARS MORLING 

 Endless Praise to the One & Only God who according to Al -Kitab ( the Bible) & Al .Quran ( Holy Book of Muslim brothers)   "at sundry Times" i"n Diverse manners in the time past" Chose the Best and  the Righteous  people among their contemporaries ,to reveal His Will and Guidance for mankind. All are equally respected .They are given different titles  by God .For Example in the Quran : 

a)     Adam is called Safi  Ulla  meaning  the Chosen of God 

b)     Noah is called Nabi Ulllah meaning the prophet of God 

c)      Ibrahim or Abraham called Khahil Ullah  meaning the friend of   God.

 

d)     Muhammad the Great Prophet of Islam is called Ras ool Ullah or Abd Ullah meaning the messenger of God or  Servant  of God

                                     But  

Jesus Christ   who is born as a unique exception to  an established  way of birth for mankind after First Adam the   father head of all mankind,  is Called Klimat  UIla ,    Wa   Ruhun Minho Meaning  The Word of God sent to Virgin Mary & Spirit from Him. 

The story of the Birth of Jesus called” Isa Ibn Maryann”  (Eisa Son of Mary)  is  not only narrated in the New Testament ( Injil)  but also in the Quran  nog onlyh oncde but   twice. 

Jesus ‘ birth of a Virgin is a remarkable exception in the General  established Rule  set for all   mankind 

It was predicted by an ancient prophet Isaiah    some 700 years before Jesus was infused into the  Immaculate womb of   a Virgin named Mary by the Holy Spirit. 

 

 .It Reads : 

“ Therefore,   the Lord   give   you   a sign . BEHOLD a Virgin shall Conceive and bear a Son.

No human being can dare to say that his or her mother was Virgin at the time of his or her mother Even  Prophets are not exemptions to the LAW OF CREATION OF GOD ONCE that  WAS ESTABLISHED BY GOD HIMSELF.  IT WAS SET UP AFTER THE CREATION OF VERY FIRST HUMAN  BEINGS    CALLED ADAM & EVE

The Quran  refers to that law : 

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

 Verily We created Man with a drop of mingled water. 

 

God Himself interrupted   the Course of LAW OF PROCRROCREATION  HE HAD SET UP. 

 

 CONVCERNING supernatural birth of Jesus Son of Mary both  Alkitab ( The Bible) And The Quran record a Diologue  between Virgin Mary and Angel Gabriel who had come to anounce to her GOOD TIDINGS .INA MA ANA RASOOL RABAKEY LEI AH BA LAKEY GHULAM  ZAKYUN ( Tr 

 

She said to the  angel : 

QALAT ANNY YAKOON LI GHULAM WA LUM AK BUGHUN  THE ANGEL SAID  KAZALK QALA RUBUKEY HOWA ELIYA HEEN WA LNAJAHO AAYTUN LIL NAS   ( Tr 

 

 

So by the Supernatural Birth of Jesus Son of Mary  there has entered in the stream of Human life ,a new stream  a pur power  which has not been derived  from humanity  as it has been  the case with othert human beings including all relgious leaders and even prophets who are born  with the union of   their  mothers and fathers.  ONE  "MUTAFAQ ELI" AGREED UPON  AUTHETIC HADITH  RECORDED IN MASHARQ  ALANWAR  AT NUMBER; 929   

 READS  IN ORGIGNAL ARABIC  SCRIPT  AS UNDER :

 

MA MIN MALOOD YOULD  ILA  ALSHAITAN YAMUSOHO HEENA  YOULD  YASTHUL  SARKHUN  MIN MUS AL SHAITAN IYYAHO ILA MARYAM WA IBNHA    

 

( NO CHILD IS BORN WITHOUT THE TOUCH OF SATAN AND IT BECOMES DIFFICULT  FOR THE CHILD TO SCREAM(CRY) WITH EXCEPTION OF MARYAM ( MARY ) AND HER SON ( ISA IBN MARYAM ,JESUS)

The Quran also  calls   him  “GHULAM ZAKIY “OR HOLY CHILD BEFORE HIS BORTH ( See Surah Maryam Verses 19 to 23).

He Himself challenged his worst Enemies the Jews:  who  always set to accuse him and even prssed a case against HIM T before PILATE THE GOVERNOR AT THAT TIME. Jesus said Which of you convicconvicteth me of  (any) sin. John 8 : 46)

Peter one His   Disciples said : “Who did no sin, neither was guile found in his mouth” ( 1 Peter  2 . 22)   

 Because  If we search the Scripture  and  the Holy Book For Muslimds The QUran  we find that there is    mention of  Great prophets and men even women of God ,,six of them NAMELY  ADAM ,NOAH , IBRAHIM OR ABRAHAM ,MOSES AND ACCORDING TO MUSLIMS  MUHAMMAD WHOM THEY CONSIDER THE FINAL  PROPHET..IN .THE  BIBLED AND EVEMN THEQURAN  THEY ARE COMMADED BY GOD TO CINFESS THEIR FAUILTS  OR THEY THEMSELVES  SAUGHT FORGIVENESS FROM GOD OF THEIR SHORT COMINGS .FOR EXAMAMPLE IT IS CLEALY WRITTEN ABOUT  ADAM THE FIRST AND THE FATHER OF ALL PROPHETS   FA ESA ADAM RABAHO FA GHWA  ADAM SINNED AGAINST GOD AND WENT ASTRY . SO ON AND SO FORTH. EVEN THE GRAT PROPHET OF ISLAM  RANKED AS FIRSTE OF THE  GREAT RANKING 100 people i a bok titled "the  1oo  in RANKING AND THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY   by MichaelHart  on page 33  is bidden from GOD    وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ    

   

 

THANK GOD

IN JESUS  

WE HAVE SUCH AN HIGH PRIESTAS WE ARE ,YET WITHOUT SIN hEB  

 WHICH CAN’T BE TOUCHED WITH THE FEELING OF ANY INFIRMITIES ,BUT IWAS IN ALL POINTS TEPTED LIKE USYET WITHOUT SIN ( Heb 4. 13)

GOOD NEWS  IS THAT SAVIOUR  IS BORN AS THE ANGEL OF GOD DECLARED UNOT COMMON  “   SHPHERDS   ABIDING IN THE FIELD KEEPING WATCH OVER THEIR FLOCK   " I Bring you GOOD TIDINGS OF GREAT JOY WHICH SHALL BE FOR ALL PEOPLE

,FOR UNTO YOU IS BORN THIS DAY  in the city of David A SAVIOUR WHICH IS CHRIST THE LORD ( Luke 2 : 11)

He  came not to the Righteous but to the Sinners such as you and me.

 Indeed  Jesus   is the Saviour  such as  we the Sinners  Need

 

 

Det är goda nyheter att en frälsare fötts, som Guds ängel proklamerade till vanliga herdar när de var ute på marken och vaktade sin hjord.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.