Debatt

Låt Sändaren få heta Equmen!

För en tid sedan ifrågasatte chefredaktören för Sändaren om tidningen kanske skulle byta namn, eftersom det ju inte är helt klart vad det syftar på. Jag håller med. Många - inte så välinitierade - kanske tror att det är fråga om ett språkrör för sändaramatörer.

Nu när tidskriften Equmen lagts ned vore det väl ett bra tillfälle att ta över dettas namn.

Tittar man i uppslagsverket NE står det där under detta begrepp (stavat med k i stället för q) följande:

”Ekumen, anhängare av eller deltagare i kyrkliga enhetssträvanden, jämför ekumenik.”

Kan det passa bättre?

Dessutom vore det väl lämpligt att samfundsledningen kunde få disponera ett litet utrymme varje nummer. Detta kanske i någon mån kunde kompensera bortfallet av Equmen?

I sammanhanget - och med tanke på den tyvärr alltför låga upplagan av Sändaren – kan erinras om att det väl vore befogat att varje församling valde ett ombud för tidningen som kunde gör PR för tidningen. Sådana fanns i varje fall tidigare.

Olle Lorin

Torshälla

Ekumen, anhängare av eller deltagare i kyrkliga enhetssträvanden, jämför ekumenik.Kan det passa bättre?

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne