Lagrådsremissen skapar oro för kyrkorna kring framtiden

Så fick vi möjlighet att leva helgdag även annandag pingst som i den svenska evangelieboken har rubriken ”Andens vind över världen” och texter som talar om hur Gud tar bort stenhjärtat för att ge ett hjärta av kött och att Gud ger Anden utan att mäta. Ingenting nytt under solen, skriver predikaren. Så verkar det vara.

Mycket av det som resoneras om i gamla testamentet handlar om samhällsbygge och det är förvånansvärt många paralleller till vår tid. Det är kanske inte så mycket nytt under solen bortom digitalisering och lärdomar inom diverse områden. I slutändan handlar det om var du har ditt hjärta och om du öppnar dig för Anden som ges av Gud utan att mäta.

Nya villkor för statligt stöd

För ett par veckor sedan släpptes lagrådsremissen med nya villkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhället med planen att riksdagen fattar beslut efter valet för att lagen ska träda i kraft 1 januari 2023. Lagrådsremissen är resultatet av två tidigare utredningar som synat det statliga stödet till trossamfunden samt demokrativillkoret. Det finns mycket att säga om lagrådsremissen som om den går igenom skapar mycket administrativt arbete för trossamfunden och omöjliggör statligt stöd för ett flertal av de trossamfund som är unga i Sverige, men med lång historia på andra håll i världen. Just nu sker läsning av lagrådsremissen på många håll för att förstå konsekvenserna.

Det är naturligtvis inte en mänsklig rättighet att erhålla statsbidrag för ett trossamfund, och att syna demokrativillkor för uppdatering och förbättring, ja det är bra. Men slutprodukten skapar oro kring den framtid vi vill se. Förslaget inkluderar även statlig avgiftshjälp, det vill säga kyrkoavgift med hjälp av staten.

Svenska kyrkan positivt särbehandlad

Ett trossamfund är positivt särbehandlad i lagförslaget, Svenska kyrkan. Efter dryga tjugo år på väg i religionsfrihet ligger ett nytt förslag som fortsatt särskiljer ett trossamfund från andra. Jag har djup respekt för Svenska kyrkan, ja, det går att unna den en särställning på grund av historiska meriter och hennes goda bidrag i ekumeniken och den interreligiösa dialogen, men det känns illa i religionsfrihetens namn när det stramas åt för alla andra trossamfund i ett mångkulturellt samhälle.

Det finns trossamfund som är unga i Sverige och som bär med sig en annan kulturell förståelse. Myndigheten för statligt stöd till trossamfunden har under lång tid, även under tiden som nämnd, bidragit stort för integration av nya trossamfund och det har varit ovärderligt. SST har genomfört utbildningar i ledarskap, bidragshantering, unga kvinnor i ledarskap och på andra sätt bidragit till att stödja nya trossamfund och hjälpa till rätta i det svenska samhället. Många samfund har funnits i en gemensam dialog. Vad händer med samfund som hamnar utanför dialog och insyn i framtiden genom att inte bli ett godkänt trossamfund? Det går att befara att det inte kommer bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Det riskerar att skapa parallellsamhällen och öka segregation.

Gång på gång i gamla testamentet står det om gästfrihet. Ta väl hand om främlingen. Om invandraren. Då ska samhället blomstra. Ofta står det tillsammans med änkan och den faderlösa, tre utsatta positioner som ska värnas extra, för Anden ges av Gud utan att mäta, utan diskriminering. Det finns anledning att följa den politiska processen nära angående lagförslaget.

Karin Wiborn
biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.