Kyrkorna har åstadkommit mer än vad Karlsten tycks tro

SKR:s ledning i samtal med folkhälsomyndigheten. Foto: Mikael Stjernberg/SKR

Sveriges kristna råd svarar på Emanuel Karlstens krönika om att kyrkorna borde gjort mer under pandemiåret.

Emanuel Karlsten skriver i en krönika i Sändaren (14 april) om kyrkornas agerande under pandemin under rubriken ”Varför så lama protester från kyrkan?”. Han skriver om kyrkorna, påsken och pandemilagstiftningen: ”Hur ska man annars förklara att den mest högljudda protest man lyckas skapa under denna pandemi var en debattartikel i Aftonbladet.”

Vidare skriver han: ”Varför fogar sig kyrkan så snabbt? Har hon inga fler verktyg i sin låda? Jag förundras över det här. Det kan inte finnas många fler rörelser i Sverige som varje vecka samlar fler människor. Som dessutom påstår att skälet till samlingarna inte är intresse, lek eller kul – utan livskall och andlig nödproviant.”

Många samfund och kyrkoledare har agerat i samhällsdebatten under pandemin. Mycket av det gemensamma påverkansarbetet har skett genom Sveriges kristna råd som samlar 26 samfund och tre observatörer.

Vid en faktakontroll på hemsidan för Sveriges kristna råd kan man se att kyrkorna inte varit ”så lama” som Karlsten beskriver: se sandaren.se eller nr 15 2021.

Här sammanställs övergripande aktiviteter av Sveriges kristna råd i samband med coronapandemin.

Just nu finns cirka 35 punkter på listan som bland annat redovisar fem remiss­yttranden, fem debattartiklar samt flera möten med regeringen och myndigheter.

Utöver det har Sveriges kristna råd medverkat i ett flertal intervjuer i media, många ledarredaktioner har skrivit om kyrkornas situation och våra uttalanden.

tSällan har Sveriges kristna råd omnämnts så ofta i media som under det senaste året.

Utöver detta har Sveriges kristna råd exempelvis en återkommande dialog med Kulturdepartementets sakkunniga, regelbunden avstämning med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund), deltar i styrgruppen för NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) och finns genom samfunden med i Trossamfundsrådet med regeringen.

Vad har då kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd konkret åstadkommit under pandemin? Exempelvis påverkade vi regeringen så att antalet deltagare vid begravningar fick ett undantag med 20 deltagare i stället för åtta.

Vi arbetade för att en präst skulle finns med i coronakommissionen. Regeringen har avsatt extra miljoner i sin budget till civilsamhällets stöd till de mest utsatta i samhället under pandemin efter påtryckningar från bland annat kyrkorna.

Där­emot har vi ännu inte fått gehör för att kvadratmeterregeln ska kunna tillämpas i landets kyrkor. Det har vi påtalat många gånger i olika sammanhang. Pandemilagstiftningen är inkonsekvent.

Vi ska vara självkritiska och se vad som hade kunna göras annorlunda.

Men att påstå att ”att den mest högljudda protest man lyckas skapa under denna pandemi var en debattartikel i Aftonbladet” – det stämmer inte.

Björn Cedersjö
tf Generalsekreterare, 
Sveriges kristna råd


Mikael Stjernberg
Press- och kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd

Vi ska vara självkritiska och se vad som hade kunna göras annorlunda. Men att påstå att ”att den mest högljudda protest man lyckas skapa under denna pandemi var en debattartikel i Aftonbladet” – det stämmer inte.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.