Debatt

Debatt: Klimatkrisen är redan här

När övergår klimatkrisen i en klimatkatastrof? Det har den redan gjort!

 

IS i Mellanöstern, Boko Haram i Centralafrika och talibanerna i Afghanistan är alla barn av klimatkrisen. Det räcker med att studera en karta för att inse detta. Alla dessa oroshärdar ligger i gränsområden till öknar: Öknarna breder ut sig, de odlingsbara arealerna krymper och skördarna sinar i torkan. De berörda länderna är inga nationer utan stater konstruerade av tidigare kolonialmakter.

Konkurrensen om odlingsbar mark växer alltså, konflikter mellan klaner eskalerar. Klanernas ledare är vanligen äldre män, de behöver hjälp av yngre och mer vapenföra. Hur ska dessa potentiella soldater entusiasmeras? De flesta är muslimer, kanske inte så korankunniga men medvetna om sin religiösa identitet. Ett sätt är att sålla fram citat ur Koranens olika suror. Koranen rymmer motsägelser, med skicklig urvalsteknik kan man skapa ett militant budskap som kan förmedlas av karismatiska ledare och attrahera starka unga män, villiga soldater som slåss för den enda sanna islamska staten. Den realpolitiska bakgrunden förblir dold.

Vi har en svensk ledargestalt som tycks bortglömd i dag. Det är meteorologen Bert Bolin, född 1925, som var en av initiativtagarna till FN:s klimatpanel IPCC 1988, vilken står för de flesta fakta som åberopas i klimatfrågan i dag. Det är ingen liten tyckarklick som samlas runt ett bord då och då, utan den består av tusentals idogt arbetande forskare världen över. Bert Bolin var dess ordförande de första tio åren. Expertisen var väckt! År 2007 fick IPCC dela Nobels fredspris med Al Gore. Men först nu har klimat-ångesten skapat en folkrörelse, och i dag är svenska Greta Thunberg i rampljuset, redan tippad som framtida nobelpristagare. Klimatångesten har fått ett ansikte.

Strömmarna av klimatflyktingar kommer att allt mer förändra det globala samhället, och många önskar sig tillbaka till den homogena nationen i tro att den är garanten för stabilitet. Patriotiska partier grundas i den nostalgiska myllan, nation ställs mot nation. Klimatkrisen blir till en politisk kris.

Det mest akuta hotet mot mänskligheten är alltså knappast att vi kommer att stekas i brännande hetta eller dränkas i stigande hav. Nej, det är att konkurrens om sötvatten och odlingsmark i torra trakter, kustslätter och översvämmade floddeltan, leder till folkvandringar och förödande krig inkluderande kärnvapen. Politisk extremism är ett klimatrelaterat stressfenomen.

Det är dessa krafter människosläktet har att möta – när? Nu! Hur? Om Bert Bolin var brandvarnaren och Greta Thunberg var larmet så kanske vårt ansvar som kyrkor, i världen men gärna i Sverige som föregångsland, är att vara sprinklersystemet! Sverige är en liten del av världen och den svenska kristna gemenskapen är en ännu mindre del av den världsvida kyrkan, men kunde Bert Bolin och Greta Thunberg väcka världen så kan väl vi?

Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen bör gemensamt planera för att dämpa klimatrelaterade konflikter i världen och förebygga nya sådana. Kristna hjälp- och missionsorganisationer kan förnya sin profil och anpassa sina globala nätverk till att förebygga konflikter på plats. Samfunden har många medlemmar med erfarenhet som fredsobservatörer och samhällsbyggare. Kvinnoorganisationer kan verka för att ta vara på kvinnliga resurser i fredsarbetet. Som sagt – vårt livs utmaning!

Claes Göran Guinchard, Sigtuna

 

Politisk extremism är ett klimatrelaterat stressfenomen.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne