Kyrkans formgivning är ett samspel mellan generationer

Alla generationer behövs och efterfrågas för samarbete.  Foto: Mostphotos

Förbättring. Konstnären och formgivaren Herbert Simon menade att ”den är formgivare som uppfinner sätt att agera som omvandlar en existerande situation till en situation vi föredrar”. Det är en definition som är värd att stanna upp inför. Vi människor är skapade till att vara formgivare.

Som Guds avbilder (1 Mos 1:27) är vi bemyndigade att förvalta och utveckla genom vårt eget skapande. Evangeliet är ett formgivningsuppdrag där alla folk och åldrar är bemyndigade att bidra.

Ett exempel på ett sådant formgivningsuppdrag är den studie jag under våren genomfört i en av Equmeniakyrkans församlingar i Värmland. Utgångspunkten var en uttalad vilja från församlingen att stärka ungas väg in i gemenskapen. Projektet genomfördes inom ramen av forskningsprojektet Centrum för Integration, Mångfald och Kyrkligt ledarskap (CIMK) för att med hjälp av aktionsforskning bemyndiga unga att bli formgivare som genomför förbättringar i församlingen.

Nya gemensamma spelregler

Ungdomarna formade en ny typ av mötesplats mellan ungdomsråd och församlingsstyrelse, ett så kallat ”Third space”. Till detta rum skapades nya gemensamma spelregler, där de på samma villkor möts för att reflektera över tillvaron och ta beslut till förändring. Förhållningssättet i ”Third space” är bland annat inspirerat av den receptiva ekumenikens vägledande princip: Vad är det vi i vår tradition behöver lära oss? Unga och äldre uppmuntras att respektera sina egna synsätt kring tro, teologi och gudstjänstliv samt nyfiket och engagerat lära och ta emot den andres perspektiv i en sorts pågående formgivning.

Kristus ger sig själv som en gåva på korset, det är denna gåva vi har att ge vidare, inte kyrkan som institution.

Det är många församlingar inom Equmeniakyrkan som brottas med liknande utmaningar: hur ska vi få unga in i vår ­gemenskap? Hur når vi den unga generationen? Det gäller dock att närma sig frågorna från rätt håll.

Hur delar vi tron?

Teologen Andrew Root menar i boken Faith formation in a ­secular age att vi ofta upptas av frågan varför unga lämnar kyrkan, och fokuserar för lite på vårt uppdrag: att dela tro. Kristus ger sig själv som en gåva på korset, det är denna gåva vi har att ge vidare, inte kyrkan som institution. Därför bör varje församlings huvudfråga vara: Hur delar vi tron över generationer och hur gestaltar vi tro tillsammans som församling i denna tid?

Vi behöver ta unga på allvar och bjuda in dem till en gemensam formgivning av evangeliet i den lokala församlingen.

Vill möta vuxna

Under 1960-talet beskrevs ofta unga som upproriska rebeller mot den äldre generationen. Aktuell forskning visar att unga inte förhåller sig så i dag. Unga och vuxna finner varandra väl. Vi ser Equmenias och Equmeniakyrkans undersökning om unga vuxna som genomfördes för några år sedan, att unga längtar efter att ha äldre i sina liv. De vill möta vuxna som själva lever tro, som delar den och som vill föra en ­öppen och skapande dialog om tro och kyrka.

Församlingsutveckling är ett gemensamt formgivningsuppdrag där vi kontinuerligt söker att återfinna vårt centrum. Det är inte en metod, utan ett förhållningssätt. En pågående förbättring, inte en stor engångsförändring. Det är att kontinuerligt ha en dialog inom gemenskapen för att få tag på vad som vecklar ut och vad som drar ihop.

Analysen och skapande förbättringsåtgärder behöver ske tillsammans, över alla generationsgränser. Alla är bemyndigade att vara medskapare och formgivare i Guds församling.

Magnus Sternegård

 

 

Magnus Sternegård
bitr Generalsekreterare  Equmenia, projektledare och medforskare CIMK

 

 

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.