Debatt

Jesus - den Underbare

Emmanuel Luther Ratiq M.A. (Islamic Studies/Comparative Religion) journalist och författare
Ett underbart barn.

Jesaja var en profet som levde 700 år innan Jesus Kristus föddes. Han talade väldiga ord under den helige Andes (Ruh al-Qudus) ledning om Jesus (Isa bin Maryam). Hans namn ska vara ”Underbar” (Jes 9:6). Koranen använde en liknande titel för Jesus när den sa att han var “Wajihan”, som betyder lysande, upphöjd eller underbar.

Koranversen lyder: Ith qaalati-l-malaa’ika yaa-Maryam inna Allah yubashiruki bi-kalimati minhu ismuhu al-Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fi al-dunya wa al-akhira wa min al-muqarabin. ”Och änglarna sade: Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.” (Koranen 3:45).

Låt oss denna jul stanna inför varför Jesus Kristus är underbar. Han är underbar på grund av sin unika och övernaturliga födsel. Ingen människa har efter människans skapelse kunnat säga vid sin födsel att hans/hennes mor var jungfru. Både Bibeln och Koranen vittnar om att Jesus inte hade någon biologisk far. Om han, som alla andra människor haft en pappa, skulle han ärvt all vår ofullkomlighet, bristfällighet och synd. Jesus är den ende som kunnat stå inför alla, till och med sina fiender och utmanat dem med orden: ”Kan någon av er bevisa att jag har syndat?” (Joh 8:46). Jesus var fullkomligt helig. Hans apostel Petrus kallade honom helig och rättfärdig (Apg 3:14). Koranen kallar honom för ”zakian” (syndfri, helig, felfri).

Jesus var inte bara underbar i egenskap av sin natur och karaktär, han var underbar i sina verk. Han utförde under som det står i Bibeln: ”Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom.” (Apg 10:38). Våra muslimska vänners heliga bok Koranen, vittnar om samme Jesus. Det rapporteras att han sade: Ani qad ji’tukum bi-aayati min rabbikum ani akhluqu lakum min al-tiin kahayati al-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi-ithn Allah. ”Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel.” och dessutom i samma vers: ”Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv.”  (Koranen 3:49)

Jesus var underbar i sin fullkomliga kärlek till Gud. Det var en kärlek som visade sig i att han utan att tveka gjorde Guds vilja. Oreserverat underordnade han sig Gud, som han av kärlek kallade sin ”Fader” (inte på ett fysiskt sätt som en del okunniga tror, utan på ett andligt sätt, baserat på hans speciella relation till honom). Jesus glädje i att göra Guds vilja var så stor att han kunde lägga sin egen fysiska hunger åt sidan. Han kunde triumferande säga: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” (Joh 4:34).

Men Jesus var inte bara underbar i sin kärlek till Gud utan i sin kärlek till alla människor. Hans kärlek gällde de som ansåg sig vara goda, men han älskade också de vidrigaste och värsta syndarna, som mig och andra. Bland dem han visade kärlek fanns sådana som Johannes och Natanael men också de som hade demoniska problem, rövaren på korset, kvinnan som var besatt av sju onda andar, äktenskapsbryterskan och många andra. Hans underbara kärlek till mänskligheten omfattade hans värsta fiender, de som hånade honom när han led på korset. Han bad för dem: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Om du behöver gudomlig kärlek och förlåtelse och bli fri från dina medvetna eller omedvetna synder, då ska du veta att Jesus är den underbara frälsare som du behöver. Det står om honom: ”När han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning.” (Heb 5:9). Koranen påstår att Jesus sa: Wa al-salamu alaya yauwma walitu wa yauwma amutu wa yauwma ubathu hayyan ”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Koranen 19:33). Korantexten fortsatte: Thalika Isa Ibn Maryam qawla al haqq alathi fihi yamtarun. ”DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.” (Koranen 19:34).

God jul och ett gott nytt år (vid gryningen av 2020)

 

Översättning av Lars Mörling

Men Jesus var inte bara underbar i sin kärlek till Gud utan i sin kärlek till alla människor.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne