1

Insikten växer i Equmeniakyrkan

Lennart Renöfält Handläggare klimat/hållbarhet

Tack Rolf Hansson för att du lyfter fram behovet av ett ökat engagemang i klimatfrågan i församlingarna. Jag förstår din otålighet och önskan att vi som kyrka skall göra mer för att stimulera engagemanget. Inte minst efter den senaste IPCC- rapporten till FN som med förfärande tydlighet visar på de hot vi står inför och behovet av en snabb och omfattande omställning.

Jag tror och hoppas att det är vår tro på Jesus Kristus och hur vi kan få fler att upptäcka honom som är det största samtalsämnet i våra församlingar. Det finns dock inte någon motsättning mellan detta fokus och att inse att klimatfrågan är vår tids största utmaning. Tvärtom, klimatkrisen prövar vår trovärdighet som kristna och vår trohet till evangeliet.

På olika nivåer och i olika sammanhang i Equmeniakyrkan finns en växande insikt om att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan i dag och att vi som kyrka och som lärjungar måste vara en del av lösningen. Vi har också en god grund för vårt arbete genom antagen policy, handlingsplan och beslut på kyrkokonferensen. Vi behöver nu gå från ord till handling.

Den viktigaste uppgiften för det nationella arbetet är att ge förutsättningar för, samt stödja och uppmuntra, till lokalt engagemang. Nyligen presenterades en satsning på Klimatfasta inför påsken som vi tror kan betyda mycket för fördjupning, bön, eftertanke och handling i församlingarna liksom i det nationella arbetet. I anslutning till klimatfastan kommer vi inbjuda församlingar att bli en ”grön kyrka/församling” och därmed förtydliga sin vilja att gå vidare.

Vi har en växande Facebookgrupp (Equmeniakyrkan klimat/hållbarhet) där regelbunden information och uppmuntran till engagemang ges och där också församlingar kan dela med sig av sina erfarenheter. Ett sådant exempel är att ett antal församlingar har berättat om sina satsningar på solceller och därigenom stimulerar fler att följa efter.

På hemsidan publicerar vi regelbundet information bland annat inför klimatfasta och om grön kyrka. I nyhetsbrevet som skickas ut till församlingarna via epost har redan informerats om klimatfastan. Säkert blir det aktuellt att återkomma med mer information i dessa frågor.

Lennart Renöfält, Handläggare klimat/hållbarhet
1 Kommentarer
Thorsten Schütte
I väntan på stora steg kan man klämma in denna lilla i övergångsbudgeten: https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/insandare/dags-att-slopa-trafikforsakringsskatten

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne