Debatt

Hur länge kommer vi att lura oss själva?

Christer Nylander , omvärldsanalytiker

År 2015 slöts Parisavtalet för att nå 1,5 gradersmålet och Agenda 2030 med dess 17 hållbarhetsmål. Vad har hänt sedan dess? Egentligen ganska lite förutom en del utbyggnad av vind- och solkraft, och introduktionen av eldrivna bilar.

Dessutom kan man ifrågasätta hur hållbart samhället blir när världens fordonsflotta blir el- och biogasdriven om den fortfarande växer kraftigt på grund av miljarder fattiga människors strävan efter ett bättre liv och enorma transporter runt planeten. Trots satsningarna på vindkraft, solceller och biogas så ökar oljekonsumtionen alltjämt i genomsnitt med cirka 1,5 procent per år och motsvarar ännu ungefär 80 procent av världens energiproduktion.


Hur länge kommer vi att lura oss själva? Liknelsen med sagan om kejsarens nya kläder kan inte bli mer passande. Vi inbillar oss att civilisationen är på väg mot ett hållbart samhälle, när verkligheten talar sitt eget tydliga språk. Motståndskraften mot globala störningar har aldrig varit lägre än nu, exploateringen av världens naturresurser är gigantisk, arter och biologisk mångfald försvinner snabbt, fysisk och psykisk ohälsa är rekordhög, miljöförstöring av hav och många områden på land är omfattande, matbrist och krig orsakar massmigration, och högst sannolikt står vi inför en framtida jättebrist på energi när oljan sinar. Dessa är bara toppen på utmaningarnas isberg.


Den nakna sanningen är att mänskligheten inte ens har börjat förstå hur ett riktigt hållbart samhälle ser ut, speciellt inte ur ett globalt perspektiv.  Förutom att återställa all den förstörelse vi ställt till med på planeten så måste mänskligheten också kontinuerligt bidra till naturens ekosystem. Annars urholkas livsförutsättningarna. Denna utmaning är magnituder större än de planer och åtgärder som nu ligger på förhandlingsborden.


Vad kan Sverige göra? Att bilda en politiskt gränsöverskridande kriskoalition som arbetar med hela problemkomplexet ovan, med syfte att genomföra radikala åtgärder, är absolut inte en överdrift. Uppenbarligen saknas nödvändiga insikter inom riksdag och regering och därför är det tillrådligt att de mest kompetenta och klokaste omvärldsanalytikerna rekryteras. Att vara insiktsmässigt naken är inte trevligt men så behöver det inte vara. Mänskligheten har förärats en fantastisk planet i universum, och det är vårt ansvar att förvalta den på bästa sätt.​​

0 Kommentarer
1 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne