Genusvetenskap– jordmån för psykisk ohälsa

Normkritik, queerteorier och genusvetenskapen  är ideologier som har pressats in i snart varje del av vårt samhälle. Det mest sorgliga är dess inflytande i förskola och skola. Man menar att det skulle handla om vetenskap och hävdar att kön är ett socialt, självkonstruerat och självvalt fenomen. Kommer någon med invändningen att kön har sitt ursprung i biologiska faktorer, vilket däremot är vetenskapliga fakta, blir man inte långvarigt ex inom universitetsvärlden där denna ihopsnickrade ideologi har fått stor påverkan. Idag ges inga forskningsmedel till forskning om könsskillnader inom biologins område.

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, som skrivit boken Könet sitter i hjärnan, säger: ”genusforskning som gör gällande att könet är en social konstruktion är helt taget i luften, det har blivit en slags religion”. Hon säger; ”den viktigaste skillnaden mellan kvinnor och män har med kromosomerna att göra, vilka har stor betydelse för nervsystemets utveckling. Y-kromosomerna producerar det manliga könshormonet testosteron. Det kvinnliga könshormonet östrogen kommer från två x-kromosomer.  I boken tar Dahlström inte bara upp de fysiska skillnaderna i flickors och pojkars hjärnor utan också beteendevetenskaplig empirisk forskning som pekar på medfödda grundläggande skillnader. Forskare har snittat hjärnor och sett att köns-identiteten sitter i en särskild cellkärna.

Varför våldföra sig på naturens givna lagar och mena att skillnaderna mellan pojke och flicka är det stora problemet, då man istället borde bejaka skillnaderna som en fantastisk tillgång för ett djupare samspel och komplement. Om vi gör det kommer vi också att må bättre! Vi har redan sett beklagliga konsekvenser av dessa identitetsförvirrade teorier som främst aggressivt framförts av RFSU/RFSL, där sedan naiva politiker låtit sig vilseledas. Idag talas det om att introducera ”ett tredje kön”.

Framför allt är det de unga som drabbas hårt! Unga som redan lever under en otrolig press i en omgivning där inga fasta regler finns och där gränsöverskridanden uppmuntras in absurdum. Ovanpå detta påtvingas dessa unga att, redan i förskolan, övas att i ifrågasätta sin könsidentitet. Är det undra på att den psykiska ohälsan och förskrivning av antidepressiva medel dramatiskt ökar bland unga. RFSU/RFSL borde ställas till svars och portförbjudas främst till skolans värld!

Ingvar Nilsson
Karlshamn

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Robert Larsson
Tack Ingvar! Här har vi kristna verkligen en uppgift att vara ljus och salt i världen: - Ett ljus för de som brottas med sin identitet, sprida Guds ljus, sanningen som gör människor fria, den sanna kärleken. - Ett salt i världen som förhindrar förruttnelsen, våga stå upp för den obekväma men självklara sanningen i Guds skapelse. Det kommer att kosta för oss, att inte vara politiskt korrekta, men det är vår kallelse, för människans skull! ”Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.” ‭‭Josua‬ ‭1:9‬ ‭SFB15‬‬
Ingvar Nilsson

Tack Robert för denna friska uppmuntran. Det är så att jag skickar också mina insändare till de profana tidningarna här i Blekinge län, Sydöstran och Blekinge län. Och då kan sådan här obekväma sanningar, som du skriver, bemötas en väldigt hårt. Då är en sädan uupmuntran från dig som balsam. Stort tack! 

Sven Andersson

För oss kristna bör till syvende och sist Jesus vara kaptenen i kajutan.

Enligt det fjärde och sista evangeliet säger Jesus i nattens timma till Nikodemus: ”'Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.'. Nikodemos svarade: 'Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?' Jesus svarade: 'Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.'” (Joh 3:3:ff)

Vår förebild - Gud och Guds rike - blåser enligt Jesus fram bortom konventionella biologiska könskategorier.

För Nikodemus var denna nya andliga virvelvind alltför svårsmält. I den laglärdes ögon och öron tycks Jesu teologi på tok för normkritisk och egendomlig: "Hur kan...?" 

Är den det än idag - t.o.m. bland oss kristna?

Ingvar Nilsson

Tack Sven!

Måste erkänna att jag inte riktigt förstår dina tankegångar. Vill du förklara i enklare ord vad du vill säga?

Sven Andersson

Det var menat som en öppen fråga som jag nu omformulerar, enligt önskemål:
Du beklagar normkritik. Men, var inte Jesus själv normkritisk?
Du hämtar normer från biologi. Men, borde vi kristna inte snarare hämta dem från Jesus och biblisk teologi?
Med biologi som modell fokuserar du på könsskillnader. Med Gud som modell förs vi bortom dem ty Gud är varken han eller hon utan hen eller snarare bortom han, hon, hen och den.
Du beskriver naturen och dess givna lag. Fast bibeln och Jesus även berättar om en ny skapelse och Guds goda lag, sammanfattad i rättvisa och kärlek.
Du betonar skillnaden mellan man och kvinna och tycks se det som ett självskrivet botemedel mot demoralisering och depression. Fast bortser du då inte från följande urkristna dopbekännelse: ”Nu är ingen längre…man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Här är icke man och kvinna.”(Gal 3:28)?
 

Ingvar Nilsson

Nej, Sven! Jesus var eller är inte kritisk till sin egen skapelseorgding eller de egna gudagivna normerna. De är fullkomliga i alla och fyllda med kärlek och nåd ända sedan skapelsens början och så ska förbliva. Något annat vore detsamma som att Jesus ändrat sig och inte längre håller sig till sanningen och har brutit sina löften med mänskigheten. 

Du säger; de normer jag hämtat från biologin borde jag istället hämtat från Jesu teologi samt pekar på att allt sådant som har med skillander och i egenskaper mellan man och kvinna inte längre existerar i och med den nya skapelsen i Kristus Jesus. Nej, nej, de egenskaper Gud har i sin skapelseordning både de fysiska, biologiska eller själsliga har inte upphävts genom Jesus. Tvärtom upprättats de i den nya skapelsen i Jesus. Han skapades oss till man och kvinna med alldelses specifika syften. Reproduktion. Uppfyll hela jorden...Kvinnan som blev ett komplement och mannen och kvinnan tillsamman blev en fulländad avbild. Det innebär naturligtvis inte att de inte skulle vara det var för sig eller att någon skulle ha mindre betydelse än den andra. 

 

Ingvar Nilsson

Sven, när du skriver att Gud är varken kvinna eller man utan en hen. Då förstår jag var du befinner dig på liberalteologiska skalan. Gud Är GUD! Se hur Jesus talade om och till sin Far. "Jag har ut gått från Fadern...." ex. Varför skulle inte vi hålla oss till denna klassiska bibliska sanning och hemfalla åt normkritik och förvirring.

Mycket riktigt är vi andligen ett i kristus genom pånytta ande. Man och kvinna, jude eller grek. Vi har ju samme Ande! Men därför har absolut inte skapelseordning upphört att gälla varken för man eller kvinna eller för den del för det judiska folket som först fick löfterna. De ska ligga fast till evig tid till och med

Sven Andersson

Broder Ingvar, jag välkomnar ditt bemötande. Dock tror jag inte att en etikett som "liberalteologi" är särskilt fruktbar för att föra ett samtal framåt - ofta används den snarare som skällsord än som saklig benämning (på vad förresten?).

Inte heller befrämjas det av halvdana citat. Så har jag t.ex. inte skrivit "Gud är varken kvinna eller man utan en hen". Här är vad jag skrev: "Gud är varken han eller hon utan hen eller snarare bortom han, hon, hen och den."

Om den första människan berättar bibeln som bekant: "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."(Gen 1:27) 

Den första människan (ha-adam) har alltså ospecificerat kön. Satsen "Gud är varken han eller hon utan hen eller snarare bortom han, hon, hen och den." är för mig en logisk konklusion av det faktum att denna första människa även är "Guds avbild"

Det är denna bibliska utgångspunkt jag således önskar värna om.

 

 

Carl-Henrik Gustafson
Ja du Sven, att Adam utifrån det citerade 1 Mos 1:27 inte skulle vara en människa av mans kön blir bara konstigt. Du klagar över att "broder Ingvar" kommer med "halvdana citat". En bra början är att du läser igenom det bibelcitat du själv skrivit ut. Märkligt! Här får du ett övertydligt citat som visar att Adam var en man. 1 Mos 2:15 "Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.” Att män och kvinnor har exakt samma värde inför Gud som judar och greker, det är sant. Men då gäller det att man också läser vad som faktiskt står i Bibeln, annars kan man få för sig att det är tvärt om. Det är dock ingen bra början om man redan i 27:e versen av Bibeln, börjar att helt missuppfatta texten. I just detta fall det uppenbara; att den första människan tydligen var en man. Då är risken stor att man missar att Eva var en kvinna och så mycket annat som är lätt att se. Det finns nog mycket annat som är betydligt klurigare senare i Bibeln.