Frågan om ledarnas syn på mission

Region Mitts internationella grupp, har sedan ett drygt år träffats regelbundet för att tillsammans skapa en strategi för att inspirera till ökat intresse för internationellt missionsarbete och då främst för Equmeniakyrkans egna projekt. Gruppen har skrivit en motion till årets kyrkokonferens och även till kyrkostyrelsen uttryckt synpunkter, gällande behovet av kompetens inom området hos någon av kyrkoledarna. Vi vill nu därför till er fyra, som är positiva till att väljas till kyrkoledare, ställa några frågor, för komplettering av de presentationer vi fått del av.

Vi vill få veta mera om din syn på arbetet och därmed information om vad vi kan förvänta oss att du vill bidra med under din mandatperiod. Vi finner det av stort värde att få del av dina svar i god tid innan kyrkokonferensen i september.

1. Vilken betydelse anser du att det internationella missionsarbetet har i kyrkans uppdrag?

Är det internationella missionsarbetet viktigt för dig?

Vill du bidra på något sätt, om du blir vald och hur kommer vi att märka det?

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Equmeniakyrkan inom detta område?

Har du synpunkter på hur Equmeniakyrkans internationella arbete borde utformas?

2. Har du egen erfarenhet av internationellt arbete? Om ja, var, i vems uppdrag och i vilken roll?

Har du besökt något av Equmeniakyrkans missionsområden i världen? Om ja, vilket land/vilka länder och när?

Vilka språk, utöver svenska, känner du dig bekväm med?

3. Under din utbildning till pastor, ingick det någon form av utbildning inom områdena missionshistoria eller missionsmetodik?

Hur ser du på dagens utbildning av diakoner, missionärer, pastorer och ungdomsledare i Sverige?

Är den komplett ur ett internationellt missionsperspektiv eller anser du att något bör förändras?

4 Under din pastorstjänst i församling, predikade du någon gång över missionsuppdraget? Vilka verktyg fanns i ”dina” församlingar, för att aktualisera de internationella missionsfrågorna och uppdraget?

Anser du att en församlingspastor har något ansvar för det internationella uppdraget?

För Region Mitts Internationella grupp;

Rune Andreasson, Leksand

Gunnar Bennstam, Ludvika

Rune Björke, Borlänge

Marianne Hållmarker, Orsa

Ulf Hållmarker, Orsa

Agneta Lillqvist Bennstam, Ludvika

Barbro Rynéus, Svärdsjö

Ulla Strindberg, Östersund

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.