Folkbildningsuppdraget är brett

Svar till Holger Nilsson angående Bildas kursverksamhet.

”Bilda med sina rötter i Frikyrkliga studieförbundet och koppling till kyrkorna, har sekulariserats. Nu går studieförbundet vidare med att föra in sekulariseringen i församlingar”, skriver Holger Nilsson i sitt debattinlägg. Som en del i det nämner han yoga och dans.

Studieförbundet Bilda har en bred folkbildningsverksamhet. Våra nära relationer till kyrkofamiljerna – den ortodoxa, den katolska och den frikyrkliga – är identitetsskapande. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för kyrkornas samspel med samhället.

När vi samarbetar med våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån deras sammanhang och deras behov. Vi erbjuder redskap för bildnings- och kulturverksamhet i församlingarna, med utrymme såväl för teologisk reflektion som odling av spiritualitet och tradition. Vi har till exempel stor musikverksamhet, ledarutveckling, bibelstudier och alfagrupper i samverkan med församlingarna.

I vår breda verksamhet ingår även andra samverkansparter än våra medlemsorganisationer och här ryms bland annat en stor musikverksamhet.

Det finns ingen avsikt att föra in sekularisering i församlingarna. Tvärtom tycker vi att det är viktigt att skapa fler samtal om tro och religion och dess roll i samhället. Vi tycker också att det är viktigt att jobba brett utifrån vårt folkbildningsuppdrag för att ge människor möjlighet att mötas, utvecklas och få nya perspektiv.

Vår vision är att vi tillsammans bildar för livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, uttrycka sig och tillsammans med andra bilda mening – liksom gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser på lika villkor.

 

Per-Inge Lidén

förbundsordförande Studieförbundet Bilda

 

Åsa Paborn

förbundsrektor Studieförbundet Bilda

 

 

 • 3 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Robert Larsson

  Bra, men det måste väl ändå, som flera kyrkofamiljers studieförbund, vara svårt att motivera yoga. Såvitt jag vet ingår inte hinduistiska rörelser bland era medlemsorganisationer?

 • Holger Nilsson

  Tack för svaret. Det var många ord om hur brett Bilda anser sig ha uppdrag att finnas till i församlingarnas tjänst. Visst är det brett – alldeles för brett!
  Jag gav exempel på detta, ett av dem var: ”Foxtrot är det du kanske har mest användning av om du vill ut på dansställen. Nu kör vi en kurs i modern fox på fortsättningsnivå under 5 tillfällen.”
  Bilda skall inte hjälpa till att få ut Guds folk på dansbanorna. Bilda skriver: Det finns ingen avsikt att föra in sekularisering i församlingarna.” - Men ändå bidrar ni till det.

 • Christina S.

  Om jag inte missminner mig är så gott som hälften av Bildas verksamhet utanför Kyrkorna. Det är en del av uppdraget och styrelsen har tydligt och medvetet tagit ställning till detta. Det kan t.ex vara dans, teater och rockmusik. Men även goda samtal för t.ex. ungdomar eller seniorer, folkbildning i vården, arbete tillsammans med personer med funktionsvariationer etc.
  Allt detta genomförs med god tilltro till folkbildning som verktyg. Varför ska medlemmar i en kyrka känna sig hotade för att Bilda har ett stort samhällsengagemang? Om Yoga skulle strykas kan lika väl mycket av det andra också behöva strykas av samma anledningar som Holger nämner. Detta skulle direkt vara odemokratiskt och gå emot det som Bilda är och står för; en viktig plattform och mötesplats för HELA demokratiska samhället och inte enbart kyrkorna!