Debatt

Fler kandidater om valet ska vara demokratiskt

Vi i Equmeniakyrkan Arvika har med stort intresse följt processen att nominera och välja kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Till vår glädje har vi konstaterat att 59 personer nominerats och att 29 av dessa ställt sig till förfogande. Vi förstår att beredningsgruppen och kyrkostyrelsen har haft ett svårt arbete att välja vilka av dessa goda kandidater som man ville gå vidare med.

Nu har kyrkostyrelsen presenterat sitt förslag, men utan att det synliggjorts vilka kandidater som funnits i processen. Vi har förstått att några av de nominerade önskat få vara anonyma. Vi menar att deras önskningar borde ha vägts emot församlingarnas behov att få veta vilka kandidaterna var så att ett verkligt demokratiskt val kan göras av ombuden vid årets kyrkokonferens i Malmö.

När kyrkoledare valdes första gången, 2012, och regionala kyrkoledare 2013 var det öppna processer där alla kandidater presenterades och intervjuades. Det hölls debatter och gjordes You-tube-klipp. Vad har hänt sedan dess? Varför har vi gått från en mer öppna till mera slutna processer? Slutna processer utgör risker för demokratin.

Vår kyrka är sprungen ur folkrörelsen och vi har ett viktigt demokratiskt arv att förvalta. Det sker genom öppenhet och genom det goda samtalet där olika synpunkter och yrkanden respektfullt bryts mot varandra. Vi tycker det är viktigt att vi nu får igång samtalet om vilken kyrka vi vill vara och vilket ledarskap det är som kan fungera i vår tid. Vilka är våra visioner och vad längtar vi efter? Vilken ledare kan hjälpa oss dit? Kyrkostyrelsens förslag bör inte stå allenarådande, utan andra konstellationer kan möjliggöras beroende på hur vi tänker att evangeliet ska ta sig uttryck och nå ut.

Vår församling har vid församlingsmöte den 6 februari samtalat om både processfrågan och personfrågan när det gäller val av kyrkoledare. I detta möte beslutades att lyfta frågan om mer öppna processer i kyrkokonferensen, samt att föra fram vår föreståndare Linda Alexandersson som ett tilläggsförslag i valet av biträdande kyrkoledare. Vi vill inte bli av med vår föreståndare men har förstått att flera andra församlingar har nominerat henne och håller med dem om att Linda är en mycket lämplig kandidat.

Linda (42) arbetar sedan 2012 som föreståndare i Equmeniakyrkan Arvika, som under hennes ledning förvandlats till en mångkulturell församling. Hon ordinerades till pastor 2005 och har tidigare arbetat som föreståndare i ytterligare två församlingar anslutna till Equmeniakyrkan, med avbrott för ett år som redaktör på Argument förlag. Dessförinnan arbetade hon som ungdomsledare/volontär/missionär i England, USA och Kolbäcks Missionsförsamling.

Linda är utöver pastor också författare, utgiven med ett 20-tal titlar varav bland annat en bibelkommentarserie i fem delar. Hösten 2019 belönades hon med Svenska Bibelsällskapets bibelpris för sitt författarskap. Hon är även krönikör i tidningen Dagen sedan 2014 och i Sändaren sedan 2015, samt en uppskattad före-
läsare i breda ekumeniska kretsar.

Linda läste sin teologiska utbildning parallellt vid Teologiska högskolan och Uppsala universitet. Under en termin var hon även utbytesstudent vid Union Theological Seminary i Filippinerna. Utöver det har hon också ett års pedagogikstudier. Hon är styrelseledamot på Enskilda högskolan, Stockholm sedan 2015 och Equmeniakyrkans representant i det ekumeniska nätverket #rättilltro.

För oss i Equmeniakyrkan Arvika har hon de kvalifikationer som vi vill se hos en framtida ledare. Hon står på en stabil teologisk grund i överensstämmelse med Equmeniakyrkans. Hon är mycket drivande och arbetar hela tiden med förnyelse- och fördjupningsfrågor. Hon är dessutom omdömesgill och idérik, har ett övergripande strategiskt tänkande och goda ledaregenskaper.

Vi anser att Linda kan tillföra mycket till vår kyrka och bör ingå i det kommande ledarskapet.

 

För Equmeniakyrkan i Arvika och dess styrelse

LARS-ERIC LJUNGGREN

Styrelseordförande

ÅKE GUNNE

Vice styrelseordförande

INGRID NILSON

Styrelseledamot

 

 

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne