Evolutionsteorin släcker ungas tro

Debatten i fråga om varför ungdomar lämnar kyrkan är synnerligen angelägen. Bibeln i dag, uppskattar att fler än hälften lämnar kyrkan när de har fyllt 23 år. I de olika inläggen ges förslag på orsaker till varför kyrkorna inte kan ge ungdomen den grund de behöver för att stå fasta i sin gudstro i mötet med det sekulariserade samhällets vilseledande ideologier. I det postmoderna samhället dominerar det naturalistiska värdesystemet helt skolans värld.

Tragiskt nog har dessa ideologier också blivit accepterade, på vissa bibelskolor, i vårt land. På dessa lärosäten, utbildas våra församlingars pastorer och ungdomsledare i en ateistisk syn på läran om vårt ursprung. Det är den kristne molekylärbiologen Francis Collins som med sin bok ”Guds språk – när vetenskapen möter tron” har fått ett starkt inflytande i kristenheten de senaste åren.

I skolans värld härskar fullt ut den ödestigna evolutionismen. Det är en bedräglig ideologi som alltför länge har fått verka fritt i bakgrunden som en självklar sanning. Evolutionsteorin har en inbyggd kraftfull proklamation mot Gud existens och Bibelns skapelseberättelse.

I USA har frågan ställts, till de som en gång lämnat tron på Gud och kyrkan i sin ungdomstid, vilket som var det största skälet till, varför man kommit bort från Gud. En majoritet menade att det var undervisningen om evolutionsteorin i skolan som gradvis släckt tron på Gud som skapare såsom Guds Ord framställer Honom i 1 Mos 1.

Från första skoldagen till universitetstudierna får barn och ungdom höra att evolutions­teorin är en vetenskaplig sanning. Därefter var steget inte långt till att lämna både församlingen och tron. Man tänkte, att när hela världens vetenskapsmän är fullt eniga och när skolan så självklart förmedlar detta, så måste evolutionsteorin vara sann, och att mitt lilla sammahang i kyrkan har ännu inte förstått det.

Evolutionsteorin är ingen vetenskaplig sanning, utan ett filosofisk materialistisk och ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän från tidiga upplysningstiden som helt utesluter att det skulle finnas en Gud.

I dagens skola får elever, då de är som mest sårbara, tidigt lära sig att de är en produkt av natur­lagarna utan mål och mening och att aporna är våra närmaste förfäder. Det är ett svårt övergrepp på elever som tror på Gud Skaparen och Jesus som sin Frälsare och i sin helhet ett övergrepp på alla barns inneboende intuition att Gud har skapat människan.

I kyrkans värld har olyckligvis evolutionsteorins teser numera fått fotfäste på våra pastors­utbildningar. Man lär ut att Gud skapat och fortfarande skapar genom evolutionära processer. Man har satt tro till vetenskapen i stället för till Guds Ord. Det kallas för teistisk evolution, vilket bara är en etikett som skiljer teistisk evolution från ateistisk. Teistisk evolution som Guds skapelse­metod innebär att Gud överlät till naturlagarna att göra jobbet genom slump och selektion, under miljarder år, där det svaga selekteras bort av det starka.

Döden accepteras som verktyget för allt livs utveckling från en slemlikande bakterier till växter, djur, fåglar och till människor med förmåga att reflektera, välja, älska och kommunicera. Tvärt­emot bibelns budskap som säger att döden genom syndafallet är den största katastrofen för allt skapat. I det teistiska perspektivet blir inte Adam och Eva de historiskt första människorna. Adam och Eva var aldrig syndfria i en fas av livet och föll inte i olydnad med död och förgängelse, in i allt skapat, som följd. I det här perspektivet blir både skapelseberättelsen, Guds frälsningsplan och Bibelns budskap i sin helhet helt obegriplig. Det Jesus gjorde på korset bygger på att Adam och Eva var de första, historiska människorna och att konsekvensen av syndafallet är den realitet som Bibeln beskriver att det är.

De här visar att den teistiska evolutionsidén är helt misslyckad som förklaring till livets ursprung och utveckling. Men det allvarligaste är att det utesluter Jesu som mänsklighetens återlösare, förvrider vår Gudsbild och människosyn och förringar storheten i att vara skapad till Guds­avbild. Med denna undervisning på våra bibelskolor kanske det stora tappet av ungdomar som lämnar kyrkan inte är så förvånande.

Bibeln är tydlig: ”Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på den sjunde dagen vilade Han.” 2Mos 20:11. ”På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. 1 Mos 2:2. Det är en tydlig markering mot idén om en ständig pågående utveckling.

Ingvar Nilsson

Svängsta

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.