Ett olyckligt beslut

Riksdagen beslöt strax före midsommar i år att under tre år införa tidsbegränsade uppehållstillstånd för de asylsökande. Dessutom begränsades rätten till anhöriginvandring och försörjningskraven skärptes. 2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige.

Barn har särskilda rättigheter. Överordnat gäller för Sverige att vi har skrivit på FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

Ur FN:s barnkonvention: Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Ensamkommande barn har i många fall kommit till Sverige med förhoppningen att kunna återförenas här med sin familj i ett senare skede. Det som nu tillkommer är ett krav att de ska kunna försörja sig själv och varje familjemedlem som kommer hit. De har alltså tre år på sig att lära sig svenska och att få ett jobb så att de kan försörja sig själva och de väntade anhöriga. Det är omöjligt för barnen i de lägre åldrarna att klara detta, men det blir säkert svårt även för dem i de högre åldrarna så i praktiken blir barnen ensamma kvar i Sverige och vi bryter mot FN:s barnkonvention.

Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016. Andra EU-länder förväntas följa efter. Inget land vill framstå som landet med den mest generösa asylpolitiken. Det finns en rädsla att flyktingströmmarna då ska riktas till dem. Vi stänger Europas gränser för krigets offer!

En särskilt risk är det om det kommer ett stort antal ensamkommande pojkar i övre tonåren. Om de inte får en anknytning till det svenska samhället eller blir återförenade med sina familjer, finns risken att de i storstäderna lever i ett utanförskap och i en allmän rotlöshet eller blir utnyttjade av skrupellösa företagare och andra äventyrare.

18-årsdagen kan vara en mardröm för de asylsökande barnen eftersom de då över en natt byter från att vara barn till att bli vuxna.  Långa handläggningstider – ibland upp till två år - innebär att tusentals asylsökande ungdomar hinner bli 18 år innan deras ärenden avgjorts. Det är åldern de anses ha vid beslutstillfället som är avgörande. Det är svårare att få uppehållstillstånd när de fyllt 18 (cirka 67 procent 2015), medan barn i en mycket stor utsträckning (cirka 88 procent 2015) får stanna. Sverige får inte utvisa omyndiga om det inte finns familj eller liknande i mottagarlandet som kan ta emot barnet, men är man myndig finns inte dessa krav.

Hinner de fylla 18 år under väntetiden så förändras barnens tillvaro radikalt. Då raseras den lilla trygghet de hunnit bygga upp i Sverige. De förlorar därmed sin gode man och sin kontakt på socialförvaltningen – och måste flytta till ett nytt boende för asylsökande vuxna.

Många av oss var positiva till den tidigare asylpolitiken, eftersom vi så väl behöver dessa nya svenskar. Gör tankeexperimentet att vi plockar bort dem med utländsk bakgrund som vi möter runt om i vårt samhälle. Det skulle vara ett annat samhälle utan den mångfald vi lärt oss att uppskatta och där dessa nya svenskar möter och hjälper oss i viktiga samhällsfunktioner. Som städare, undersköterskor, vårdbiträden och restaurang- och köksbiträde samt inom hemtjänsten, hemsjukvården och äldreboenden arbetar nu över 100 000 personer med utländsk bakgrund. Välkomna! 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Håller helt med och jag är grymt besviken på mitt eget parti, MP: https://gront.mp.se/debatt/inhumant-med-tillfalliga-uppehallstillstand/