EHS rustar ledare för vår tid

Joakim Hagerius

Unikt lärosäte. De kristna tidningarna Världen idag och Dagen har uttryckt tveksamhet över Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) som en miljö för att utbilda pastorer och präster. Det kan därför vara på sin plats att beskriva vad EHS är för sorts lärosäte.

Nyligen hade EHS bolagstämma och det är en imponerande berättelse som då läggs till handlingarna. Bland mycket annat och på kort tid har det skapats en församlingsnära forskningsmiljö i praktisk teologi. Unikt i jämförelse med andra lärosäten. Det imponerar hur mycket som åstadkoms med i sammanhanget små medel. För det krävs stort engagemang av alla inblandade. EHS är en juvel.

Internat för kortare eller längre tid

Grunden finns i predikant­skolor och teologiska seminarium. Med insamlade medel ­finansierade församlingar internat för kortare eller längre tid som formade de kallade för tjänst i en särskild kyrklig tradition.

Den akademiska teologin ger verktyg för att tolka genom kunskap som överskrider skillnaden mellan religiösa och icke-religiösa.

Men tiderna förändrades. Ett stort skifte var att akademisk utbildning gjordes tillgängligt för den stora allmänheten genom politiska reformer. I den nya tiden stöps också Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundet teologiska seminarier om till Teologiska Högskolan Stockholm (THS), en process som sker på 1990-talet och 2008 ansluter även Metodistkyrkan i Sverige. 2018 byter lärosätet namn till Enskilda Högskolan Stockholm med utbildningar i teologi, religionsvetenskap samt Mänskliga rättigheter och demokrati som i dag blomstrar och utgör en viktig del av högskolan och svarar mot viktiga behov i samtiden.

Bodelning mellan akademisk och konfessionell teologi

Vad är skillnaden på en predikantskola och en statligt finansierad högskola? Teologin blir på högskolan fri vetenskap och inte styrd av en kyrkas bekännelser och traditioner. Även om det inte går att inta en helt neutral akademisk position finns idén om bodelning mellan akademisk och konfessionell teologi. På en teologisk högskola lär man sig teologisk reflektion som inte är beroende av tro eller uppenbarad kunskap. Det är svårt att nå akademisk legitimitet på konfessionella grunder. Detta förhållningssätt är vad vi möter i alla stora dagstidningar som i dag allt oftare låter teologer förklara det samtidigt sekulära och mångreligiösa samhället för en bred skara läsare. En viktig färdighet som kommer med akademisk utbildning – oavsett om det som studeras är teologi, juridik eller medicin – är förmågan att tolka och att se samma sak från olika perspektiv.

Mitt första möte med denna tudelning av kyrka och akademi skedde när THS var nybildad och hade besök av Owe Wikström, professor i religionspsykologi. När han fick frågan av oss studenter undrade han om han skulle svara som präst eller som forskare, eftersom svaren skulle bli olika. Som forskare är uppgiften att förklara och som präst att frammana, sa Wikström.

Motsvarande uppdelning på en tidning

Motsvarande uppdelning finns även på en tidning där man skiljer på news och views (nyheter och perspektiv). Nyheter förmedlas objektivt, vilket ju i strikt mening är omöjligt för vi har alla vår förförståelse som färgar det vi ser. Ledartexter är skrivna för att förändra och driva opinion. Både news och views fyller viktiga funktioner när de hålls isär men blir ett problem om de blandas ihop så att läsaren inte längre vet vad som är vad.

Utöver att EHS fullt ut är en akademisk institution erbjuds också en levande miljö med konfessionella inslag och en pastoralteologisk ram för de som förbereder sig för tjänst i församling. Den yrkesförberedande utbildningen för tjänst i församling befinner sig mitt emellan ett teologiskt universitet och ett frikyrkligt seminarium eller predikantskola. Träningen sker i skärningspunkten kyrka, akademi och samhälle där både konfessionell och akademisk teologi bidrar till en helhet. Konfessionell teologi har till uppgift att mana till intimitet med mysteriet vilket genomsyrar den pastorala formationen och är något som Equmeniakyrkan stödjer ekonomiskt. Den akademiska teologin ger verktyg för att tolka genom kunskap som överskrider skillnaden mellan religiösa och icke-religiösa.

Det finns olika meningar om hur pastorer och präster bör utbildas och vad de ska möta i studierna. Jag är övertygad om att EHS ger bästa möjliga förberedelse för att verka i vår tid. Det är en miljö som rustar församlingsledare i det gränsland där människor lever.

Joakim Hagerius
biträdande kyrkoledare

3 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Erik Amnå
Tack, Joakim! Som tidigare styrelseordförande känner jag tacksamhet, stolthet och glädje över din hållning.
Maria Langefors
Mycket glad och tacksam för Joakims viktiga och tydliga klargörande information om EHS!
Emma
Hej - Går det att länka till det som Dagen och Världen idag skrivit, så man förstår vad Joakim svarar på?