Det handlar om att byta Gud

Bo Fjällström

Replik till Roland ALmqvists inlägg i Sändaren 9/2018 "Har vi samma Gud?".

Att konvertiter saknar grund för asyl om vi har samma Gud handlar om ren och skär logik för Migrationsverket som – om detta är sant, vilket RKK hävdar – får sitt synsätt bekräftat.

Men vem är Gud? Han är en person med förnuft och förstånd. Han har orubblig integritet och menar alltid det han säger och säger alltid det han menar. Han är konsekvent, logisk och intelligent.

Skulle människans förstånd, förnuft, integritet, intelligens och logik vara ett resultat av syndafallet? Så är det inte. De är ett resultat av att Gud skapade människan till sin avbild.

Om sitt eget ord – Bibeln – säger Jesus själv: ”Helga dem i sanningen…”. Innan man ens hinner börja några svävande resonemang kring tolkningen av ordet ”sanning” förekommer Jesus alla diskussioner och avslutar meningen med: ”… ditt ord är sanning.”!

I Bibelns sista bok läser vi: ”Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok.”. Uppenbarligen anser Gud själv att till och med Uppenbarelseboken, som brukar anses som mycket symbolisk och svårtolkad, kan förstås av oss människor.

Konstigt vore det annars! Det var ju han som skapade oss. Han är allvetande, alltså den person i hela universum som bäst vet hur vi människor fungerar och därmed också den som bäst vet hur man kommunicerar med oss. Han är dessutom allsmäktig. Därför vore det märkligt om Gud inte förmår omsätta sitt allvetande i praktiken, så att vi människor kan förstå det han säger.

Men vill vi se det, vill vi underordna oss det?

Här kommer vi till kärnan! Vår – av Gud givna – fria vilja ger oss människor möjlighet att bortse från Guds beskrivningar av sig själv, och i stället välja att ersätta dem med summan av våra föreställningar och vanföreställningar om honom. Vi skapar oss alltså en bekväm ”gudsbild”, som i regel är betydligt mer harmlös och konturlös än den levande och sanne Guden.

Men är den sann?

Migrationsverkets kunnande, uppsåt och opartiskhet har – med all rätt – många gånger ifrågasatts genom åren, så även i denna fråga. När Migrationsverket får läsa om ”gudsbilder”, ”syn på Jesus”, med mera, så ger det Migrationsverket vatten på sin kvarn, att det enbart handlar om olika uppfattningar om en och samme gud, vilket gör det logiskt att hävda att det bara är för konvertiten att ändra uppfattning så slipper konvertiten att drabbas av problem.

Roland Almqvists formulering, att det inte handlar om ”att byta ut en gud mot en annan utan att få en ny relation till Gud”, blir därför väldigt problematisk. För hela den här debatten initierades av Migrationsverkets syn på saken, och denna formulering bekräftar faktiskt att det handlar om samma gud. Det är ett argument som Migrationsverket säkerligen mer än gärna tar emot!

Men är det sant?

Om vi ger Bibelns Gud tolkningsföreträde och låter honom definiera sig själv, så blir det tydligt att det inte är sant! 66 gånger nämner Bibeln ”andra gudar”. Guds eget ord bekräftar alltså att oavsett vilken religion en människa, som blir kristen, än hade tidigare så handlar det om att byta gud!

Därmed är konvertering från islam i allra högsta grad grund för asyl!

Men den övergripande fråga som svävar över hela denna debatt är:
Vågar kristenheten tydligt proklamera att Bibelns gud är den levande, ende sanne Guden, och att frälsning endast är möjlig genom Jesus Kristus som är Vägen, Sanningen och Livet

 

Bo Fjällström,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne