Därför flyttar kommunikatörerna

,

Under rubriken ”Ska det gå till på det viset i Equmeniakyrkan?”, ställer Carl Johan Östman från Arvika ett antal frågor om flytten av kommunikationsavdelningen från Alvik till Göteborg (Sändaren 36/2018). Flera av frågorna har tidigare besvarats i denna tidning. Även vid kyrkokonferensen 2018 redogjordes för motiven.

Kommunikation är grundläggande för att stärka gemenskap, tillit, informationsutbyte och förtroende för Equmeniakyrkan, både internt och externt. Särskilt för en kyrka som lever av och i Ordet. Equmeniakyrkan är en ny ekumenisk kyrka med tre konfessionella rötter där gemenskap, ömsesidighet och dialog är grundläggande. Kommunikation handlar även om att föra kyrkans röst i samhället.

Equmeniakyrkan är församlingarna och alla dess medlemmar. Varje lokal församling är och utgör i gemenskap med andra församlingar Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har samarbetskyrkor över hela världen. Kommunikationsutmaningarna är stora. Vi vill hitta sätt att arbeta som skapar största möjliga utväxling.

Kommunikationsavdelningen är hela kyrkans, inte enbart det nationella kansliets. Dess syfte är att bidra till att vår kyrkas vision och övergripande mål förverkligas. De aktuella målen för kommunikationsavdelningen är att

göra Equmeniakyrkans vision begriplig och engagerande för församlingarnas anställda, förtroendevalda och medlemmar.

bidra till att stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt.

göra Equmeniakyrkan till en tydlig aktör i samhället med fokus på evangelium, medmänsklighet och klimat.

stödja insamling av gåvor till kyrkan på ett nationellt och lokalt plan.

Beslutet om flytt har tagits av en enhällig ledningsgrupp där kyrkostyrelsen varit informerad och samtycker. Redan vid bildandet av regionerna 2012 fanns tankar om att skapa regionala kompetenscentra. Att det finns andra lokalisationer än Stockholm ökar kontaktytan i fler områden. Det finns alltid en risk att organisationer, såsom Equmenia-kyrkans, blir en aktör i sig och sig själv nog. Det har också över tid funnits kritik mot en alltför stark centralisering av resurser i Stockholm. Ett tydligt sätt att decentralisera och stärka bredd, delaktighet, gemenskap är att flytta avdelningen till Göteborg. I det här fallet placeras avdelningen på den region som är störst sett till antal medlemmar.

Definitivt beslut om att flytta kommunikationsavdelningen fattades i ledningsgruppen i februari 2018 efter förhandlingar enligt MBL mellan fack och arbetsgivare. Alla anställda på den tidigare kommunikationsavdelningen har också erbjudits annat arbete i organisationen.

 

Susanne Rodmar
ordförande kyrkostyrelsen
 
Lasse Svensson 
kyrkoledare
 
George Olvik
kommunikationschef

 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.