2

Dags för ett riktigt ramaskri

Robert Tjernberg

Många har länge haft ett personligt eller lokalt engagemang för konvertiter som riskerar att utvisas, eller redan har utvisats. Sett till mailkorgen här är problemet gigantiskt, och sättet fallen hanteras av svenska myndigheter under all kritik. Tyvärr lämnade det svar jag själv fick från migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik för ett par nummer sedan en del övrigt att önska. Även om det är lätt att se hur han och verket fastnat i limbo av regelverk att följa och så vidare, borde det vara lätt att se hur olämpligt det är att skicka konvertiter till områden där de riskerar förföljelse och trakasserier. Sändaren har själva legat i startgropen för att få till stånd någon form av upprop, men ställer oss istället nu bakom det upprop, eller som kyrkoledare Lasse Svensson uttryckt sig, uppror, som uppkommit efter att Equmeniakyrkan gjort som Pingst. De hoppas nu kunna kartlägga asylärenden gällande konvertiter i församlingarna. Förutom Pingst och Equmenia är också Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen med i namninsamlingen, som fått namnet #rättilltro.

Den finns nu ute i församlingar, och är nedladdningsbar på equmeniakyrkan.se. Att flera frikyrkor gör detta tillsammans är symboliskt viktigt. Kyrkan, inte minst frikyrkan är en stark och drivande röst i civilsamhället, men ofta verkar den i offentlighetens tysta rum. Men nu är det nog med det. Nu är det dags för ett näranog bibliskt ramaskri. Liksom i den nytestamentliga kontexten, är det nämligen en hel del barn i akut fara.

Robert Tjernberg,
2 Kommentarer
Thorsten Schütte
Letar förgäves efter namninsamlingen #rättilltro på nätet. Länka till den, tack!!!
Thorsten Schütte
Har hittat elektronisk namninsamling här: https://helapingsten.com/2018/12/09/namninsamling-for-att-migrationsverket-ska-ta-kristna-konvertiters-tro-pa-allvar/

Mer inom samma ämne

Ledare

Mer inom samma ämne