2

Bryr du dig om barnens framtid?

Peter Fritzson

Svaret på frågan ”Bryr du dig om dina barns och barnbarns framtid?” besvaras självklart med ja av de flesta, både privatpersoner, politiker, och övriga beslutsfattare. Men om man tittar på handlingar snarare än prat, är svaret ett klart nej! De flesta (med några enstaka undantag) agerar så att barnens och barnbarnens framtid förstörs. Frågan gäller naturligtvis framtidens klimat.

När detta skrivs den 8 oktober 2018 publicerades IPCC:s rapport med varningar samt vilka kraftfulla åtgärder som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och de ytterligare skadeverkningar som uppstår vid 2 grader jämfört med 1,5 grader.

Under den heta sommaren 2018 har klimatfrågan lyfts mer än vanligt. Trots detta verkar varken politiker eller allmänhet (med några undantag) vilja vidta annat än mycket små åtgärder för att stoppa uppvärmningen. Hotet kanske verkar avlägset och uppvärmningskurvor abstrakta. Med de åtgärder som världen just nu vill genomföra går vi snarare mot en uppvärmning på 3 till 4 grader.

Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord. En sådan fanns i tidskriften New Scientist i februari 2009. Den visar resultatet av beräkningar hur en 4-gradersvärld om cirka 80-100 år skulle kunna se ut. En stor del av världen skulle bli obeboelig. Det gäller södra Europa, USA, Asien, Sydamerika, Afrika. En massiv folkomflyttning kommer att ske till norra Europa, Ryssland, och Kanada.

Vem som helst kan förstå vilka enorma påfrestningar på världens samhällen detta kommer att skapa.

Samtidigt är botemedlen för att undvika detta väl kända. De viktigaste för oss i Sverige är att sluta flyga eller flyga mycket sällan, byta körning av fossilbil mot elbil, biogasbil, cykel eller tåg, massiv investering i ren förnybar energi som sol och vind, mer ekologisk mat, mindre kött, mer vegetariskt, inte bränna biomassa utan använda det som byggmaterial så att kolet lagras istället för att släppas ut i atmosfären, alternativt bränna med pyrolys så att kolet lagras.

Angående flyget blir det utsläpp CO2e (inklusive höghöjdseffekter) om cirka 1 ton till Medel-
havet, drygt 2 ton till Kanarie-öarna, och 4 ton till Thailand tur och retur. Just nu ökar svenskarna sitt flygande med 6 procent per år, medan det istället borde minska med 7 procent per år. För 12 år sedan flög vi hälften så mycket och hade ändå ett bra samhälle.

Jorden tål högst 2 ton utsläpp per person och år, alla aktiviteter inräknade. Det går att ta tåget till en solsemester vid Medelhavet. Det tar cirka 1,5 dygn, där själva resan också blir en rik upplevelse.

Det är svårt att ändra vanor, men det finns hopp. Vi har ett hopp i Kristus, men också ansvar. Jesus har gett oss det främsta budet, den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. Detta gäller även våra handlingar som påverkar våra barns och barnbarns framtid. För tips om konkreta åtgärder, läs gärna boken Hoppet av Johan Ehrenberg, Leopard förlag.

Peter Fritzson,
2 Kommentarer
Lennart Renöfält
Tack Peter för en viktig insändare. Ja, det är märkligt att vi har så långt till att värna om våra barn och barnbarn också i handling i förhållande till klimatkrisen. Men nu är det tid för handling, om än den kan tyckas liten och betydelselös i det stora sammanhanget. Men var kan förändringen starta om inte om hos själva.
Thomas Kärrlander
Peter, hur många barn dog inte i Jemen under tiden det tog för dig att skriva den här skrämselartikeln? Varför är kristna i sverje benägna att ägna så mycket energi åt pseudovetenskap och så lite energi åt de som verkligen lider, både på hemmaplan och i övriga världen?! Uppenbarligen har du ingen som helst förståelse för hur vädersystemen fungerar eftersom du enbart nämner temperaturer och CO2. Vi kan inte ens bestämma vädret längre än tio dygn, så hur i all världen tror du att vi kan veta vad som händer om 5, 10, 50 eller tom 100 år? Ingen förutsåg ens den här varma sommaren, trots all ”forskning”, lika lite som de förstod de två förgående urusla somrarna, men minnet är kort för de lättledda massorna.

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne