Debatt

Bifall till E-konferens!

Den aktuella hälsosituationen i Sverige ställer våra församlingar inför helt nya frågor som är viktigare än kyrkoledarval och beslut om budgetar. Men vissa beslut är bra att få på plats i väntan på en kompletterande kyrkokonferens under senare delen av året. Nu har vi chansen att i spåren av coronapandemin tillsammans pröva nya mötes- och beslutsätt för Equmeniakyrkan. Minns hur välsignat påverkanstorget och konsensusmetoder med tiden blivit! Istället för att frustrerade bordlägga kyrkokonferensen, så låt oss mötas på ett coronasäkert och demokratiutvecklande sätt på webben!

Låt oss inbjuda församlingarna till en e-baserad konferens genom att använda redan befintliga digitala konferensprogram som nu används allt mer i distansundervisning och internkonferenser. Låt oss dela in våra regioner i mindre delar och låt representanter koppla upp sig och delta i konferensen från en av våra kyrkor i respektive område. Låt säga ett 20 eller 30-tal ombud på varje plats, och om man kan koncentera de viktigast frågor till en dag tex lördag 23 maj så kan vi avsluta dagen i tid för att hinna hem till söndagens högtid. För att variera e-dagen kan programmet brytas upp med möjligheter till ett förenklat påverkanstorg under dagen för frågor som bordläggs för beslut senare under hösten.

Den nya e-konferensen kan avslutas med en gemensam högtidsgudstjänst söndagen den 24:e maj genom direktsändning på webben. Alla församlingar i Equmeniakyrkan vill naturligtvis vara med! Förutom förnyad g-e-menskap kan vi i samband med gudstjänsten också inspirera till kyrkoavgift och regelbundet givande som en ren bonus. Att det sannolik skulle bli en av Sveriges största gudstjänster någonsin skulle också medföra viss stolthet, i alla fall hos undertecknad! Dags att ta ett tidsanpassat beslut kyrkostyrelsen!

Martin Rejler, Urban Gustafsson,Eksjö 

0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne