9

Bibeln och Koranen eniga om Jesu födelse

Emanuel Luther Ratiq journalist och författare

Julen är inte bara en dag i almanackan eller en ledig helg en gång om året. Det handlar inte bara om att träffa familjen, shoppa eller njuta för egen del eller glädja sig åt allt som traditionen bjuder. Julen är firandet av en händelse som satte både jordiska furstar och himmelens makter i rörelse.

Enligt både Koranens och Bibelns vittnesbörd förenades en himmelsk härskara av änglar för att tillkännage ett barns övernaturliga födelse av en jungfru vid namn Maria. Enligt Bibeln sa ängeln: ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren”. Detsamma sägs i Koranen: Se, änglarna sade: ”O, Maria, Allah ger dig ett gott budskap om ett Ord från Honom: hans namn skall vara Kristus Jesus” (Surah Alli Imran, vers 45).

Bibeln berättar om en speciell stjärna, som på hela stjärnevärldens vägnar utvaldes till att förkunna för människor långt borta om detta barns mirakulösa födselse.

Men hänryckningen begränsades inte bara till himlen, utan också jorden kom i rörelse. Enkla herdar kom också för att hylla det himmelska barnet.

Julen berättar alltså för oss om födelsen av en underbar person vid en specifik tidpunkt på en specifik plats. Den personen kallas i Bibeln Guds Ord (Joh 1:1) och i Koranen Kalimat Ullah på arabiska (Surah All-Imran, vers 45). Med andra ord, ”Gud smorde Jesus från Nasaret med helige Ande och kraft och han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom” (Apg 10:38). (Surah Alli Imran, vers 49).

Syftet med Advent, som talar om ankomsten av detta barn, Jesus Kristus i köttslig gestalt, var med hans egna ord: ”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det” (Lukas 19:10). Han kom från himlen, eller Gud, för att rädda som känner att de behöver frälsning.

Om du är en av de som behöver frälsning från dina svagheter och synder, så gör bönen ”Visa oss den rätta vägen” (Surah Alfaatiha, vers 4) och ”Endast Dig (Gud eller Allah) ber vi om hjälp” (Surah Al Faatiha, vers 4) till din regelbundna bön. Då kommer inte Gud att lämna dig att snava. Han kommer inte att lämna dig ”bland dem som går vilse” (Surah Al Faatiha, vers 7). Du har ett säkert hopp på grund av julen!

God Jul!

 

 

 

Emanuel Luther Ratiq, journalist och författare
9 Kommentarer
Robert Larsson
Emanuel, förstår jag dig rätt, att du menar att möjlighet till samma frälsning som kristendomen predikar också finns att få genom Islam? I så fall är det en revolutionerande tanke. Hur förklarar vi det för alla de konvertiter som med livet som insats lämnat islam när de mött den uppståndne Kristus? I Kol 1:14 står "I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder." Frälsningen är möjlig genom att vi tror och tar emot det Jesus gjorde på korset. Jesus har betalat priset. Det är det glada budskapet som var och en behöver ta ställning till.
Sven Andersson
Bäste Robert! Nosce te ipsum - känn dig själv. En gång i tiden var det i västerlandet en revolutionerande tanke att acceptera baptister i kyrkan. Baptisterna stod utanför den enda sanna kyrkan. Extra ecclesiam nulla salus - utanför kyrkan ingen frälsning, kunde teologer myndigt säga. I svensk lag betraktades de som “främmande trosutövare”. I likhet med många muslimer idag blev deras tro förvrängd och de förföljdes. Av andra kristna. Har Bibeln ett budskap till dessa “främmande trosutövare” igår och idag? Det tror jag. För i NT kan vi läsa, att de första som “hyllade” det nyfödda Jesusbarnet var “österländska stjärntydare“ (Matt 2:1). Alltså, de var “främmande trosutövare”. Kan du och jag acceptera denna hyllning utan att peka finger åt dem eller dra dem i öronen och säga att de har fel tro för att göra detta? Kan det få teologiska konsekvenser för oss, att Guds ord låter “främmande trosutövare” hinna före baptister och missionsförbundare, judar och judekristna och greker att hylla Jesus? Kan det fylla våra hjärtan med glädje över Guds gränsöverskridande godhet?!
Robert Larsson
Bäste Sven, Det är bra att varken du eller jag har uppdraget att avgöra vem Gud i sin nåd frälser ;-) . Likaså är det bra att en större förståelse idag finns mellan olika kristna riktningar, att vi kan välsigna varandra och se att andras perspektiv på Gud också kan berika min egen tro. Jag är övertygad om att det hos alla människor finns en ”andlig kompass”, Gud skapade ju oss till sin avbild och vi kan därför alla förstå skillnaden mellan exempelvis gott och ont. Jag är också övertygad om att Gud kan använda alla människor, oavsett tro, för sitt verk. Jag tror att vi är överens om allt detta. Detta förändrar dock inte vad bibeln faktiskt är tydlig med, att frälsningen kommer genom tron på Jesus, det han gjorde på korset. Ett exempel är Petrus ord: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.", Apg‬ ‭4:12. Om vi säger att det finns andra vägar till Gud än genom Jesus, säger vi samtidigt att Jesu död och uppståndelse var onödig. Jesu erbjudande gäller både oss och ”främmande trosutövare”. Gud älskar alla människor. Det är också vår uppgift att göra! Gud välsigne dig och God jul!
Sven Andersson
Helt med dig i stycke 1 och 2 - strålande! I övrigt tror jag det finns en poäng med att Matt 2:1 kommer före Kol 1:14 i vår bibel och Jesu ord ”Kom och följ mig.” (Mark 1:17) före Petrus första bekännelse (Mark 8:27ff) + den du anger. Ska Apg 4:12 tolkas bokstavligen skulle den utesluta frälsning av alla människor födda och döda före Jesu ankomst: Abraham, Sarah, Hagar, Moses... + andra judar, muslimer och miljarder "främmande trosutövare". Inte sällan har vi kristna läst den så. Kyrkokonciliet i Florence (1438-1445): "Den heliga romerska kyrkan tror fast, bekänner och förkunnar, att ingen utanför den katolska kyrkan - inte bara hedningar utan även judar, heretiker och schismatiker - kan ha del i det eviga livet..." Men, Petrus tro var en kärleksbekännelse och om kärleken/Jesus säger Paulus: “Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.” (1 Kor 13:4-7) Tror/ hoppas vi allt? Guds rika välsignelser & God jul Robert!
Robert Larsson
Tack Sven för ditt svar. Vi är överens om mycket men tyvär inte om kärnan i evangeliet. Du hänvisar till kärleken och Guds kärlek till människan är verkligen det som skiljer just vår Gud och vår tro från andra. Jesus själv beskriver i Joh 3:16 hur stor Guds kärlek till människorna är: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”‭‭ (Joh‬ ‭3:16). Gud har, i kärlek till oss, gjort allt för oss! Fantastiskt, eller hur? Sedan är det förstås upp till oss vad vi väljer att göra med det, om vi väljer att tro. Det blir tydligt om man läser de följande versarna. Gud tvingar sig inte på oss men han har öppnat en väg. Låt oss inte reducera det Jesus offrat för oss i kärlek, utan istället, som Paulus i 1 Kor 1:23 ”förkunna en korsfäst Kristus”. Där finns kraften och befrielsen i evangeliet. Så här i juletid får vi tacka Gud för att han valde att bli människa. God fortsättning på julen Sven och alla andra!
Thorsten Schütte
Men Robert, om man hårddrar Din linje går ju de flesta människorna förlorade, får ett oändligt straff för en ändlig skuld och då har ju Guds frälsningsverk misslyckats! Mycket knepiga frågeställningar, lite resonemang skymtar här: http://tidskriftenevangelium.se/gamla/vad-menas-med-det-kristna-hoppet/
Robert Larsson
Ja, ibland är det svårt att förstå hur Gud tänker. Skönt att det är Jesus själv som på den yttersta dagen ska döma människorna. Jesus är rättvis och ”full av nåd och sanning” (Joh 1:14). När han mötte människor förlät han synder utan att kompromissa med sanningen om synden, exempelvis kvinnan i Joh 8: ”Inte heller jag dömer dig… synda nu inte mer”. Både nåd och sanning. Där finns befrielsen! I sitt tal på Areopagen i Aten berör Paulus problemet med de som inte fått chansen att ta ställning till Jesus (Apg 17:27-28) men sedan är han också tydlig med förhållanden nu: ”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda” (Apg 17:30-31). Det viktigaste för oss är kanske ändå inte hur Gud kommer att handla med de som aldrig hört evangeliet om Jesus och fått chansen att välja tron, utan snarare hur vi berättar för människor om vägen till frälsning. Jag tror att vi bäst gör det med Jesus som förbild – fulla av både nåd och sanning.
Sven Andersson
Helt rätt Robert - Jesus som föredöme är toppen! Rätt också att Joh 1:14 kommer före 8:11. Men, 1:14a kommer faktiskt före 1:14b och 8:1-10 före 8:11! Vad betyder det för Joh 8? “Och Ordet blev människa och bodde bland oss…” Hur “bodde” det “bland oss”? Det bodde mede en kvinna - anklagad för äktenskapsbrott (8:3) - i templet (8:2)! “och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” Hur “såg” vi denna “härlighet… fylld nåd och sanning”? I männen som ser ner på “en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott”, pekade finger åt henne och böjde sig framåt för att kasta sten (Joh 8:3ff)? Nej, de var inte “härliga” - snarare förfärliga! Men, var ser vi den då? I den enda man som “böjde sig ner” till kvinnan! Här har vi “härligheten”! Här är berättelsens huvudpoäng. Den är lätt att missa - därför ges den två gånger (8:6,8). Repetitio est mater studiorum: Upprepning är inlärningens moder. Ändå missade du detta.
Robert Larsson
Ska försöka förtydliga mig en sista gång. Sven, jag har inte missat att Jesus "böjde sig ner" och blev människors tjänare, inte minst som föredöme för oss. Det är en av de saker som skiljer Gud från andra religioners gudar, att han valde att bli människa. Fantastiskt att Gud vet hur det är att vara människa! Han blev "frestad i allt liksom vi fast utan synd" (Hebr 4:15). Paulus beskriver hur detta påverkade hans sätt att leva i 1 Kor 9:22 "För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några". Om det finns en annan väg till Gud än Jesus blir mycket av det som kristna genom århundraden gjort och lidit för meningslöst. Även Jesu död på korset blir onödig. Om istället Jesus är enda vägen till Gud så är det av största vikt att vi gör som Paulus. Om vi då istället predikar ett annat frälsningsbudskap lurar vi människor med konsekvens för evigheten. Jag kan bara konstatera att vi här förstår bibeln på olika sätt. Vi behöver alla tänka igenom vad konsekvensen av vår teologi blir. Avslutningsvis åter till Emanuels artikel om mötet med muslimer. Vi behöver som Paulus bli allt för alla och presentera evangeliet som Jesus gjorde, med nåd och sanning! Guds välsignelse!

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne