Beslutsfattare behöver bättre kunskap

När jag läser Åke Arvidssons debattinlägg om folkbildningen ser jag att vi är överens om mycket.

Jag ser samma mönster, att folkbildningen under lång tid har fått sämre möjligheter eftersom de generella anslagen inte har höjts. Men det jag skrev i min text utgick, precis som Åke också skriver, från en oro om kraftigt sänkta anslag till studieförbunden. Det är i ljuset av det som formuleringen ”välkomnar” skrevs.

Varit högt tonläge

Det har under det senaste året varit ett högt tonläge i debatten kring studieförbunden. Vi strävar efter att fördjupa samtalen om vad studieförbunden och folkbildningen bidrar med och verkar för en långsiktig finansiering av folkbildningen.

Vi fortsätter att verka för att beslutsfattare ska få bättre kunskap om och förståelse för folkbildningens roll i samhället. Det är också som Åke skriver i sitt debattinlägg att jag med min förra text även ville stärka medvetenheten om det viktiga bildningsarbete som bedrivs i församlingar över hela landet. Vi vet vilket fantastiskt arbete Bilda, andra studieförbund och folkhögskolor gör och det adresserar vi till alla.

Samuel Gustafsson
rektor Studieförbundet Bilda

 

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Magnus Stenberg
Nu blev svaret till Åke Arvidsson mera begripligt, att det är Samuel Gustafsson som svarar Arvidsson på dennes kritik mot Gustavssons artikel. Ni bör lägga in artikeln med rätt avsändare även i nästa tryckta tidning.