Nyheter

Nyhet

Visar 1-10 av 1133 artiklar
 • I TV4-programmet Kalla Fakta granskades i går den kringresande mirakelpredikanten Jens Garnfeldts metoder. Torsten Åhman, pastor i Equmeniakyrkan, uttalade stark kritik mot vad han menar är ren manipulation.
  29 oktober kl 10:15 > Nyhet > 1 kommentar
 • Regeringens budget med nedskärningar i anslagen till trossamfunden, slopad avdragsrätt och en större del av biståndet till flyktingmottagande skickar negativa signaler till civilsamhället.
  28 oktober kl 11:45 > Nyhet
 • Senast 1 april 2017 ska Equmeniakyrkans arkiv vara samlat under ett tak.
  28 oktober kl 11:42 > Nyhet > 1 kommentar
 • Regeringen behåller enprocentsmålet för Sveriges bistånd. Men anslaget för 2015 minskas men en miljard. Den miljarden först istället över till området flyktingmottagande, där Sveriges kostnader ökar med tre miljarder, på grund av ökade flyktingströmmar främst från Syrien. Samfunden kommer också att få minskade bidrag.
  23 oktober kl 16:18 > Nyhet > 1 kommentar
 • Hur kan vi hjälpa fattiga romer i Europa? Frågan debatterades i ett panelsamtal i Kungsporten, Huskvarna i lördags. Bland de medverkande fanns Andreas Samuelsson som i nio år engagerat sig för romernas situation i Rumänien .
  21 oktober kl 12:02 > Nyhet
 • Räddningsmissionen i Göteborg har fått en egen skulptur mitt i centrum. Den invigdes i lördags på Världsfattigdomens dag då hemlösheten uppmärksammas på ett särskilt sett i Göteborg.
  21 oktober kl 11:56 > Nyhet
 • Katolska kyrkan har tagit ett första steg mot en större öppenhet och förlåtande attityd mot grupper som avviker från det ”katolska idealet” till exempel frånskilda som gift om sig och homosexuella. Men biskopssynodens slutdokument, som antogs efter två veckors diskussion, blev en besvikelse för många.
  20 oktober kl 14:00 > Nyhet
 • I dag diplomeras den hundrade församlingen i Sverige till Kyrka för Fairtrade. Det är Redbergskyrkan som diplomeras - på Fairtraderörelsens egen fikadag.
  16 oktober kl 11:42 > Nyhet
 • — Vår motivation är inte att tjäna stora pengar därför är vi inte heller oroliga för vad förslaget kommer att innebära, säger Lukas Bernspång styrelseordförande i Hyllie park AB. Hyllie park AB driver skolverksamhet och äldreboende på kristen grund. På Hyllie park-området i Malmö finns förutom förskola, grundskola, folkhögskola och äldreboende också Hyllie park kyrka (Evangeliska frikyrkan och tidigare även Svenska baptistsamfundet). Under de 20 år verksamheten funnits har bolaget tagit ut vinster två gånger, övriga år har vinsten återinvesterats i verksamheten.
  14 oktober kl 13:36 > Nyhet
 • I går på Tacksägelsedagen firade Alsike kloster 50 år. Jubileumsmässan firades i en fullsatt kyrka och webbsändes till ett angränsande partitält.
  13 oktober kl 17:39 > Nyhet

Sidor