Nyheter

Nyhet

Visar 1-10 av 1887 artiklar
 • Kapellet som som omger kristenhetens heligaste plats, Jesu grav, har åter öppnats vid en ceremoni i Heliga gravens kyrka i Jerusalem.
  23 mars kl 13:27 > Nyhet
 • – Kyrkohandboken är viktig som inspirationskälla, inte som norm. Det säger Hans Dahlgren, pastor i Bodakyrkan i Borås, där man nu hunnit använda Equmeniakyrkans första kyrkohandbok en tid.
  23 mars kl 13:20 > Nyhet
 • Gorge Andrén, svensk ambassadör i Guatemala, föreslås bli Bo Forsbergs efterträdare som generalsekreterare i Diakonia. Förslaget stöds av biståndsorganisationens båda huvudmän, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.
  20 mars kl 11:48 > Nyhet
 • Sveriges ambassadör i Guatemala, Georg Andrén, föreslås bli Bo Forsbergs efterträdare som generalsekreterare i Diakonia. Förslaget stöds av biståndsorganisationens båda huvudmän, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.
  20 mars kl 11:36 > Nyhet
 • Överås i Göteborg ska säljas. Fastigheten blir därmed det andra teologiska lärosätet som Equmeniakyrkan avvecklar. - Fastigheten är inte funktionell utifrån våra nuvarande behov, säger kyrkostyrelsens ordförande Tomas Bjöersdorff.
  15 mars kl 12:53 > Nyhet
 • Överås i Göteborg ska säljas. Fastigheten blir därmed det andra teologiska lärosätet som Equmeniakyrkan avvecklar. – Fastigheten är inte funktionell utifrån våra nuvarande behov, säger kyrkostyrelsens ordförande Tomas Bjöersdorff.
  15 mars kl 12:47 > Nyhet
 • I ett nyhetsbrev från Svenska evangeliska alliansen (SEA) meddelar alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson att han avser att lämna sitt uppdrag. Någon tidpunkt är dock inte fastställd.
  14 mars kl 11:52 > Nyhet
 • Försvarsmakten får en halv miljard extra redan i år för att stärka försvaret av Sverige. Men ÖB är tydlig med att det krävs flera miljarder till för att nå de försvarsambitioner som riksdagen redan beslutat om.
  13 mars kl 16:47 > Nyhet
 • En svensk kvinna som arbetar för FN i Kongo-Kinshasa har kidnappats, uppger landets myndigheter. Dessutom uppges en amerikansk medborgare samt fyra kongoleser ha förts bort. FN-personal är illa sedd i landet.
  13 mars kl 16:33 > Nyhet
 • Arton idéburna organisationer, bland annat Sveriges kristna råd, varnar för att EU:s asylsystem riskerar att omöjliggöra permanenta uppehållstillstånd. I en debattartikel i Aftonbladet kräver de att regeringen tar strid och säkerställer att Bryssel inte reglerar bort Sveriges möjlighet att "återgå till en human asyllagstiftning".
  10 mars kl 15:30 > Nyhet > 5 kommentarer

Sidor

Topplistan