Nyhet

Svenska kyrkans ledning kritiseras i rapport

Svenska kyrkan är en av landets största opinionsbildare, som ägnar sig åt frågor som medlemmarna inte tycker är viktiga. Det hävdar tankesmedjan Timbro som nu släpper en rapport som kritiserar kyrkan för att vara för vänstervriden.

Det är Annika Borg, präst och teolog, och Eli Göndör, på Timbro, som står bakom Omvägen om Gud. Syftet med rapporten är att undersöka om kyrkans ledning leder kyrkan som medlemmarna tycker att man ska göra.

Enligt Annika Borg och Eli Göndör gör Svenska kyrkan inte det som medlemmarna vill: "För det första sker opinionsbildningen i frågor som, med alla rimliga definitioner, ligger en bra bit ifrån vad som kan anses vara kyrkans kärnuppgifter. För det andra görs det med en tydlig slagsida åt vänster."

Tankesmedjan Timbro stödjer sina slutsatser på dels två undersökning av medlemmarnas åsikter, dels på en genomgång av Svenska kyrkans pressmeddelanden.

Enligt rapporten tycker medlemmarna att politiska frågor, klimat- och miljöfrågor och utrikespolitiska frågor är sådant som inte ska prioriteras. I rapporten hävdar man att mycket pekar mot att "Svenska kyrkan på biskopsnivå agerar som en politisk, opinionsbildande aktör från vänster" som inte representerar sina medlemmars åsikter.

I rapporten skriver Borg och Göndör också att Svenska kyrkan sällan blir granskad av media. "Förhoppningen är att denna rapport kan väcka mer intresse för att se Svenska kyrkan som en politisk samhällsaktör och som opinionsbildande maktfaktor samt inspirera fler att ta sig an de grävande och kritiska uppgifterna. /.../ När Svenska kyrkan undantagsvis blir föremål för diskussion ligger fokus alltså sällan på makt, pengar eller lobbyverksamhet gentemot politiska makthavare."

Annika Borg och Eli Göndör är även kritiska till hur Svenska kyrkans ledning formas. De skriver: "I dag består kyrkans maktelit – biskopar, professorer, prästutbildare, forskningschefer, rekryteringsansvariga och opinionsbildare – i mycket hög grad av ett nätverk av relationer i form av vänskapsband".

 

Elisabet Sandberg

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar