Nyhet

SKR: Stöd utsatta minoriteter i Irak och Syrien

Sveriges kristna råd kräver att utrikesminister Margot Wallström och den svenska regeringen verkar för att FN och EU gör mer för att kristna och andra religiösa minoriteter i Syrien och Irak ska kunna leva i sina hemländer

Det är presidiet i Sveriges kristna råd som står bakom den debattartikeln som publicerats i Göteborgs-posten.

”En majoritet av kristna och andra minoriteter i Syrien och Irak har under de senaste åren tvingats på flykt”, skriver debattörerna som nu kräver handling från politiker för att skapa tryggare förutsättningar för dessa att kunna återvända till sina hemländer.

I dag samlades kyrkoledarna i S:t Afrems syrisk-ortodoxa kyrka i Södertälje till en förbön för utsatta troende i Mellanöstern. Förbönsstunden leddes av ärkebiskopen i den Syrisk-ortodoxa kyrkan, Dioscoros Benyamin Atas.

– Vi ser en liten ljusning för en lösning i Mellanöstern, därför är det viktigt att nu be för religiösa minoriteter, säger kardinal Anders Arborelius i ett pressmeddelande.

I debattartikeln skriver undertecknarna; Anders Arborelius,  Stockholms katolska stift, Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Antje Jackelén, Svenska kyrkan, Lasse Svensson, Equmeniakyrkan och SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn, att : ”Vi tror på bönens kraft att förändra men vi behöver också politiker som visar handlingskraft.” Därför uppmanar de regeringen och utrikesminister Margot Wallström att verka för att FN:s säkerhetsråd och EU ska stödja folken i Irak genom att: 

·  aktivt stödja återuppbyggnadsarbetet och därmed främja den kommande freden så att människor kan återvända till/förbli i sina hemländer.

·   arbeta för värdiga levnadsvillkor och medborgaskap för alla på lika villkor, oavsett kön, etnicitet och religion.

·    stödja det interreligiösa arbetet i att bygga social sammanhållning och förståelse för samexistens.

·    stödja demokratiseringsprocessen genom att involvera trossamfunden och det civila samhället i försoningsarbetet och kapacitetsuppbyggnad samt ge psykosocialt stöd.

Fredrik Hielscher

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar