Nyhet

Ökade anslag till THS

Teologiska Högskolan Stockholm föreslås få 7 miljoner kronor i ökade anslag fram till 2020. - Vi är mycket glada över att regeringen sett vikten av att satsa utökade resurser på utbildning inom teologi och mänskliga rättigheter, säger Owe Kennerberg, rektor för THS.

I regeringens budgetproposition föreslås att Teologiska Högskolan Stockholm får ett utökat utbildningsuppdrag från och med 2018. Till det kommer det senan tidigare aviserade forskningsanslaget som från och med 2018 även kommer anslås till de enskilda utbildningsanordnarna. Sammantaget innebär förslaget en ökning med drygt tre miljoner 2018, som trappas upp till ett påslag på drygt 7 miljoner 2020. Anslaget kommer bland annat att gå till THS utbildningsprogram för blivande präster och församlingspedagoger i de ortodoxa kyrkorna. 

- Vi menar att det är angeläget att undvika en utveckling mot konfessionella och åtskilda högskolor - en för katoliker, en för östkyrkliga, en för muslimer osv - eller att vissa samfund skulle skicka prästkandidater till utbildning i andra länder när det är i Sverige de ska vara verksamma. Kyrkorna spelar en nyckelroll i integrationsarbetet och det är en angelägenhet att församlingarna för präster och ledare som utbildats i Sverige, säger Owe Kennerberg.

Han anser att THS med sin utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter är ett viktigt verktyg för att värna och främja mänskliga rättigheter.

- Vi erbjuder en avancerad och aktuell utbildning som riktar sig till många olika yrkeskategorier. Den bidrar starkt till att förbättra implementeringen av mänskliga rättigheter i en mängd skilda sfärer nationellt såväl som internationellt.

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thomas Kärrlander

    Ja, det förklarar ju THS avståndstagande till Jesus Kristus, Guds Son, vår frälsare och skapare.
    "Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Ganska svårt att misstolka!