Nyhet

Ny församling tar plats i Strykjärnet

Equmeniakyrkan startar ännu en församlingsplantering i Norrköping. Den här gången med Elimkyrkan i Eskilstuna som moderförsamling. - Norrköping är en av Sveriges mest sekulariserade städer så det behövs, säger Elimkyrkans pastor Joel Backman.

 

4 februari öppnar församlingen VOIS sina portar i den välkända byggnaden Strykjärnet i Norrköping. Pastorerna Hemen och Irena Derki, tidigare pastorer i Lifecenter Church i Eskilstuna, har samlat ett team med 16-18 personer omkring sig med syftet att nå sekulära ”medelsvensson”. Paret driver den välbesökta Bibelpodden som har många lyssnare även i Norrköping.

- Vi har lärt känna Hemen och Irena i det ekumeniska arbetet här i Eskilstuna och har stort förtroende för dem, säger Joel Backman.

Elimkyrkan i Eskilstuna, som är en del av Equmeniakyrkan, har fört en dialog med de fem Equmeniakyrkor som redan finns i Norrköping och med Peter Svanberg, som är regional samordnare för församlingsgrundade arbete.  Han säger att det inte funnits några invändningar mot ytterligare en kristen gemenskap.

-Tvärtom. Det bor 140 000 människor i Norrköping så det finns plats för fler, säger Joel Backman.

Han hoppas att nya sätt att arbeta och nya visioner även ska smitta av sig på den äldre moderförsamlingen och att Elimkyrkan ska kunna bidra med stöd och erfarenhet. Som moderförsamling har församlingen ansvar att både vara ett stöd men också en garant för att samfundets pengar används rätt. Hemen och Irena Derki avskildes nyss som pastorer i Elimkyrkan.

-Vi är glada för att Equmeniakyrkan har varit så positiv till detta och att man velat satsa både på utbildning och på ekonomiskt stöd. Jag har nästan upplevt att kyrkan varit mer pådrivande än vad vi själva varit.

Equmeniakyrkans församlingar har gemensamt ställt sig bakom en vision om 50 nya församlingar fram till 2025. Vid kyrkokonferensen 2016 välkomnades Hagebykyrkan i Norrköping som en del av Equmeniakyrkan. Peter Svanberg säger att VOIS och Hagebykyrkan vänder sig till olika målgrupper.

- Hagebykyrkan är en mångkulturell kyrka där många har bott ganska kort tid i Sverige. VOIS har en vision om att bland annat nå andra och tredje generationens invandrare som inte går till de etablerade kyrkorna. Vi tror att det är nödvändigt att hitta vägar för att nå nya grupper av människor. Det innebär inte något underbetyg åt de etablerade kyrkorna, bara ett konstaterande att det behövs olika sätt att arbeta på.

Namnet VOIS syftar på engelskans voice, som betyder röst.

- Den nystartade församlingsgemenskapen vill vara en röst som förmedlar budskapet om att Jesus vill ge människor nytt liv, säger pastor Joel Backman.

 
  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Robert Larsson

    Verkligen goda nyheter! Det onådda Sverige behöver fler församlingsplanteringsinitiativ. Hoppas fler församlingar följer efter. Jag vill önska VOIS och Elimkyrkan Guds rika välsignelse!