Nyhet

Inte diskriminering att neka arbetssökande i slöja

Förra året nekades en kvinna jobb som incheckare på SAS för att hon inte ville ta av sin slöja. Det omdebatterade fallet har nu utretts av Diskrimineringsombudsmannen, DO, som bedömer att bolagets klädpolicy inte strider mot diskrimineringslagen.

Förra våren sökte Aye Alhassani jobb som incheckningspersonal för SAS på Arlanda. Men under anställningsintervjun fick hon veta att SAS inte tillåter att synliga religiösa, politiska eller ideologiska symboler bärs tillsammans med uniformen.

Fallet väckte en debatt om huruvida kravet var diskriminerande eller om företag ska ha rätt att bestämma hur deras anställda klär sig. Själv ansåg Aye Alhassani att hon blivit diskriminerad.

– Det jag utsattes för känns så diskriminerande och fel på många sätt. Det sätter stopp för både företag och personer att utvecklas.

Det var efter den mediala uppmärksamheten som DO inledde en utredning av fallet.

EU-domstolen har uttalat att klädregler som förbjuder slöja inte innebär diskriminering, såvida det gäller anställda som kommer i kontakt med kunder. I ett svar till DO skriver SAS att deras så kallade neutralitetskod endast gäller just anställda som har kundkontakt. Flygbolaget uppger även att möjligheten att få anställning generellt sett inte påverkas av att en arbetssökande bär huvudduk av religiösa skäl. I sitt beslut skriver DO att inget framkommit som ger skäl att ifrågasätta SAS uppgifter:
 

”DO bedömer alltså att SAS uniformspolicy i sig, förutsatt att den bara gäller anställda med direkt kundkontakt, inte strider mot diskrimineringslagen.”

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar