Nyhet

Hot och våld mot kristna flyktingar i Sverige

Kristna flyktingar utsätts för kränkningar, hot och våld i Sverige, visar en ny enkätundersökning från organisationen Open Doors. Av 123 svarande uppger mer än hälften att de utsatts för våld på grund av sin kristna tro. – Det är oacceptabelt att sådant händer här i Sverige. Vi måste värna om religionsfriheten i vårt samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande på grund av sin tro är en för mycket, säger Anne Muench, projektledare för undersökningen.

Knappt hälften av de tillfrågade svarar att de har blivit dödshotade och sex procent uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp.

– Att tänka sig hur det är att ta emot dödshot för att man har kristen tro, och att det sker i så stor utsträckning är väldigt oroväckande. Och att det händer här i Sverige, ett land med religionsfrihet, säger Anne Muench

– Dessutom kommer de här hoten ofta i kombination med andra händelser som utfrysning och påtryckningar.

118 tillfrågade har utsatts för hot, våld och trakasserier av andra flyktingar eller immigranter, och nästan var fjärde svarande uppger att de utsatts för någon typ av religiös förföljelse av tolkar och/eller översättare.

Undersökningen visar att problemet är utbrett över hela landet.

Anne Muench menar också att frågan måste tas på allvar och att det behövs snabbare åtgärder för att bygga förtroende.

– Flera av dem som utsatts berättar att polisen lyssnat på dem, men sedan har ingenting hänt, säger hon.

Vad beror det på ingenting händer?

– För myndigheterna handlar det om stora processer som gör att det blir svårt att fatta beslut. Om det exempelvis handlar om att omplacera en förövare och ord står mot ord, blir det genast komplicerat. Men jag tycker att den som drabbas måste få en säker miljö vilket borde prioriteras. De som är drabbade borde först få exempelvis ett trygghetsboende och att frågan därefter kan utredas vidare, säger Anne Muench.

– Om de ser att någonting händer, bidrar det till ökat förtroende.

95 av de svarande har konverterat till kristendomen: Hälften av dessa har konverterat i ursprungslandet eller i annat land än Sverige. Hälften av de svarande har konverterat i Sverige.

– Myndigheterna behöver mer information om konvertiter – som är en särskilt utsatt grupp - om deras situation, vad de går igenom och hur man kan hjälpa dessa människor.

På vilket sätt är denna grupp särskilt utsatt?

–De lämnar en religion, men förlorar många gånger också sina nätverk. En av de kategorier vi tar upp i vår undersökning handlar just om utfrysning, att man inte längre är med i en grupp. De kanske inte pratar språket och på så sätt inte kommer in i den svenska gemenskapen utan bara har sina landsmän. Att då utestängas från den gemenskapen är ett hårt slag. Dessutom visar undersökningen att de drabbade oftast utsätts för en kombination av flera typer av händelser.

Kunskapsbristen kring kristna flyktingars situation i Sverige är stor – vilket också var en anledning till att Open doors gjorde undersökningen.

– Den här frågan måste lyftas, vilket vi hoppas att den här undersökningen kan bidra till. Och det finns utrymme att utforska detta område vidare, säger Anne Muench.


Fakta: Undersökningen

Målgruppen för undersökningen hade tre kriterier som skulle uppfyllas:

De ska ha kommit till Sverige 1 juli 2012 senare

De ska vara kristna vid undersökningstillfället

De ska ha upplevt religiöst motiverad förföljelse i Sverige

Urvalet gjordes genom annonsering via media och kontakter bland församlingar.

Fredrik Hielscher

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar