Nyhet

GF krymper organisationen

En tredjedel av de centralt anställda i bildarsamfunden får inte plats i Gemensam framtids organisation som krymps från 90 till 60 heltidstjänster. - Bemanningen står i relation till kyrkans ekonomiska ramar, säger Ann-Sofie Lasell, kyrkostyrelsens ordförande.


Utöver de 60 kommer det att behövas personer som arbetar med avvecklingsfrågor i de tre bildarsamfunden, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.


Ännu är det inte klart vilka tjänster eller personer som drabbas av nedskärning.10 januari kommer styrelsen att lämna ut tjänstebeskrivningar och därefter har anställda i bildarsamfunden fram till 18 januari på sig att lämna in intresseanmälningar.


- Vi har utgått från de strategiska inriktningar som ska ligga till grund för verksamhetsplanen när vi tänkt bemanning. Sex tematiska arbetsgrupper med mellan tre till sju personer ska arbeta med områdena församling, lärjungaskap, samhälle, bildning, internationella relationer och insamling, berättar Ann-Sofie Lasell.

Enligt tidsplanen ska bemanningen av Gemensam framtids centrala organisation vara klar i mitten av februari 2012.

  • 0 Kommentarer