Nyhet

Equmeniakyrkans kommunikationsavdelning flyttar västerut

Equmeniakyrkans kommunikationsavdelning kommer med all sannolikhet att flytta från Stockholm till Göteborg. Frågan avgörs på onsdag i nästa vecka då MBL-förhandlingar ska föras med personalen. – Vi tror att det är för samfundets bästa, säger kommunikationschef George Olvik.

Initiativet att utlokalisera kommunikationsavdelningen kommer från kyrkoledningen. Kyrkoledare Lasse Svensson säger att det redan från kyrkans bildande har varit en grundläggande tanke att så mycket av verksamheten som möjligt ska ligga ute i regionerna, nära medlemmarna.

– Att vi nu föreslår region Väst beror delvis på att regionen kommer att få ett nytt kontor inom en snar framtid där vi kan ge plats för kommunikationsavdelningen. Region Väst är också en av de största regionerna med flest församlingar, säger Lasse Svensson.

I dag finns det sex tjänster på kommunikationsavdelningen. Några har aviserat att de inte kommer att följa med till Göteborg. Den del av personalen som har sin bas i Stockholm har varit mycket skeptiska inför beslutet och funnit argumentationen för en flytt svag och bitvis obegriplig. Flera andra medarbetare på kansliet har också uttryckt sitt missnöje över förslaget.

– Jag förstår att det finns ett missnöje och det är naturligtvis tråkigt att de känner så, men jag tror att i slutändan så kommer de flesta att se att det här är ett bra beslut. Naturligtvis är det tråkigt att vi mister kompetens när inte hela avdelningen följer med, men jag tror inte att det blir svårt att nyrekrytera, säger George Olvik.

Det är i dag få riksorganisationer som utlokaliserar just kommunikationsavdelningen, som ofta ses som ett nav i verksamheten med uppgift att serva organisationens olika enheter. George Olvik ser dock inte detta som något stort bekymmer.

– Med dagens teknik kommer vi att kunna ha en nära kommunikation med både nationella och internationella avdelningarna som är våra främsta uppdragsgivare. Dessutom kommer vi närmare församlingarna och regionen, vilket är ett mål i sig.

Personalen på kommunikationsavdelningen är inte lika övertygad om detta. Man menar att de personliga mötena och avstämningarna blir svårare att göra på distans. Dessutom påpekar man att avdelningen redan idag har en tät kontakt med församlingarna. 

Förutom att den Stockholmsbaserade delen av personalen kommer att drabbas så ser George Olvik bara fördelar med en flytt.  Det är fem år sedan organisationen sattes och det finns ett behov av att se över hur tjänsterna ser ut. Nu blir det ett gyllene tillfälle för detta. Samtliga regionala kyrkoledare och cheferna för internationella och nationella avdelningen står dessutom bakom beslutet.

Att det blir just kommunikationsavdelningen och inte någon annan avdelning som utlokaliseras förklarar Lasse Svensson bland annat beror på att internationella och nationella avdelningarna arbetar tätt med Sveriges Kristna råd, Svenska Missionsrådet och Diakonia som alla är Stockholmsbaserade.

– Eftersom både George Olvik och jag bor i Göteborg så finns det också en naturlig närhet till region Väst. Vi hoppas att det ska bli mindre resande, även om George till en början kommer att vara i Stockholm varje vecka, säger Lasse Svensson.

Equmeniakyrkans kyrkostyrelse har informerats om beslutet, men hur verksamheten organiseras är inte en fråga för styrelsen. I dag, onsdag, hålls MBL-förhandlingar då samtal förs individuellt med personalen.

– Inget slutligt beslut om flytten kan fattas innan MBL-förhandlingar har genomförts. Det är självklart att en så här stor förändring väcker olika känslor hos personalen. Som facklig representant är min uppgift att se till att saker går rätt till, men jag ska inte ha några åsikter i sakfrågan säger Ola Rikner, avgående ordförande för fackklubben i Vision Ekumeniska.

Kyrkoledningen hoppas att en flytt till Göteborg ska ske innan sommaren 2018. Det mest troliga är att kommunikationsavdelningen då kommer att bli hyresgäster i region Västs lokaler på Överås. Förhandlingar pågår om att flytta hela regionkontoret till lokaler sammanbygda med St Jakobs kyrka i centrala Göteborg. 

MBL-förhandlingar med personalen skulle ha förts idag, torsdag, men har skjutits fram till 17 januari.

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar