Nyhet

Equmeniakyrkan klimatkompenserar inte sina många resor

Trots vackra ord i sin resepolicy om vikten av miljövänligt resande klimatkompenserar Equmeniakyrkan inte sina flygresor. Sändarens avslöjande kommer som en total överraskning för kyrkans internationella chef Gerard Willemsen.

Totalt har Equmeniakyrkans medarbetare flugit utrikes för strax under en miljon kronor, och inrikes för cirka 350 000 kronor under 2017. Kyrkan har ett avtal med Tranås resebyrå för bokningar. Resebyrån erbjuder alltid kunden att klimatkompensera, men det har Equmeniakyrkan än så länge inte gjort.

Kenneth Wigren, ekonomichef på Tranås resebyrå, säger till Sändaren att det är kunden själv som väljer om den vill klimatkompensera:

– Vi har en del kunder som gör det på årlig basis baserat på en sammanställning från oss. En del betalar per flygresa och då brukar vi lägga på tre procent av flygpriset och så gör vi en avstämning när året är slut.

– Man måste ändå göra ett aktivt val för att vara med i detta, säger Equmeniakyrkans personalchef Christina Grafström,  och konstaterar att just nu har detta inte skett.

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten för Equmeniakyrkan säger till Sändaren att han inte känner till att Equmeniakyrkan valt att inte klimatkompensera sina resor med Tranås resebyrå:

– Jag vet inte om man har förbigått detta, jag känner inte till hur det fungerar, om det är en miss eller genomtänkt. Jag kan inte minnas att denna fråga varit uppe för diskussion men det är en självklarhet att vi ska klimatkompensera.

Enligt George Olvik, kommunikationschef på Equmeniakyrkan har man inte haft kännedom om hur man klimatkompenserar men ser strängt på det inträffade:

– Vi har inte valt bort att klimatkompensera, det är olyckligt det som hänt

Gerard Willemsen stämmer in:

– Vi måste ta vårt ansvar, det är tråkigt men inte värre än att vi kan förbättra oss.

Equmeniakyrkan har en tydlig miljöpolicy i sin personalhandbok där man kan läsa följande:

”Equmeniakyrkans allmänna riktlinje är att tjänsteresor ska ske på säkraste och mest kostnadseffektiva sätt, samt med minsta möjliga miljöpåverkan. Det betyder att miljöaspekter ska tänkas in vid val av transportmedel och att samåkning ska ske så långt det är möjligt. Tåg är oftast det miljövänligaste alternativet.  För att om möjligt ersätta resor, ska modern teknik med telefonsammanträden, skype, videokonferenser med mera utnyttjas. I arbetet görs en avvägning; behovet av mänskliga möten kontra miljö- och tidsaspekt för resor. ”

Personalchef Christina Grafström säger att flygresor kan förekomma inrikes då man måste värna om de anställdas arbetssituation och då väljer att resa med flyg längre sträckor.

Equmeniakyrkan har med sin miljöpolicy ett tydligt fokus på miljön, anser Gerard Willemsen.

– Vi har egna projekt gällande arbetet med miljö och klimat. Det är viktigt att vi som kyrka värnar om detta. Kyrkan borde vara en föregångare.  Och vi gör inte långresor i onödan.

Även George Olvik fortsätter att betona vikten av miljöarbetet.

– Vi måste göra detta på ett klokt sätt, vi har ett stort tänk kring resandet, att man väljer tåg och utesluter fossilt bränsle så långt det går. Jag är stolt över vårt klimatarbete och nu gäller det att vi klimatkompenserar fullt ut på rätt sätt.

Nu ska Equmeniakyrkan göra rätt för sig
Efter Sändarens avslöjande kallades kyrkoledningen, tillsammans med George Olvik och Gerard Willemsen, till ett krismöte. Enligt Gerard Willemsen blev det starka reaktioner från kyrkoledningen, och krav på omedelbar klimatkompensation.  Samtliga resor som gjorts under 2017, och ska göras i fortsättningen, kommer att klimatkompenseras. Enligt kommunikationschef George Olvik har det blivit en miss från kyrkans sida när avtalet med Tranås resebyrå skrevs under i november 2016

– Det fanns inte med i avtalet och det vet jag inte varför. Jag har stämt av med ledningsgruppen och vi kommer att sammanställa alla resor vi gjort och klimatkompensera dem. Jag har redan fått en bestämd summa. Vi har ett ansvar gentemot våra givare att pengarna kommer i rätta händer

Enligt uppgifter från Gerald Willemsen, chef för den internationella enheten i Equmeniakyrkan, uppgår den internationella budgeten till cirka 46 miljoner varav resorna stod för cirka två procent av den totala budgeten.

– Miljö och klimat kommer vara en prioriterad fråga för Equmeniakyrkan detta år säger George Olvik och ser gärna att kyrkan skapar ett engagemang kring detta:

– Det vore roligt att ha som en del av vårt arbete. Vi har våra egna klimatprojekt med solpaneler i Kongo och trädplantering i Nicaragua. Sedan måste vi fortsätta ifrågasätta om man verkligen ska åka till destinationer väldigt långt bort.

 

Aleksandra Stålfors

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thomas Kärrlander

    Det är inte underligt att de flesta gudstjänsterna inom Equmeniakyrkan är tomma och innehållslösa när fokusen ligger någon annanstans än på Jesus.

     

    Dessutom om man nu var intresserad av miljön då skulle man kämpa mot de verkliga miljöbovarna istället för att bry sig om 400 ppm CO2  i luften.