Nyhet

Alkoholproblem ökar på äldre dar

Äldre dricker allt mer alkohol. Bland 75-åriga kvinnor har riskdrickandet blivit 15 gånger vanligare jämfört med för 30 år sedan. Nu söker Hela Människan ambassadörer med uppgift att informera om äldres hälsa och alkohol.

Efterkrigstidens generationer som nu är pensionärer konsumerar betydligt mer alkohol än tidigare årskullar. Medan konsumtionen av alkohol minskar i andra åldrar så ökar den bland äldre. Fortfarande är det männen som dricker mest och har mest skador och problem, men ökningen i konsumtion är proportionerligt större bland kvinnor..

– Vi ser att fler går in i ett beroende efter pensioneringen. En god ekonomi och en mer liberal syn på alkohol är bidragande orsaker till att framför allt vindrickandet ökar,  säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

De allra flesta har ett oproblematiskt förhållningssätt till alkohol, poängterar han. Men det saknas kunskap om hur alkohol påverkar livet när man blir äldre. Nyare forskning visar att ett glas vin om dagen, som tidigare sagts skulle kunna befrämja hälsan, inte alls gör det.

– Stödet för att alkohol är bra för hjärta och blodkärl är väldigt svagt. Även om det för vissa människor kan ha en liten positiv effekt på blodfetterna så måste det vägas mot de stora negativa effekterna. Alkohol är, efter tobak, den största bidragande orsaken till cancer, säger Sven Andreasson.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen tidigare i år dog över 1000 personer i åldrarna 65 år och äldre av orsaker relaterade till alkohol under 2015. Det är en ökning med 41 procent sedan 2001. Samtidigt minskar dödsfallen kopplade till alkohol i åldrarna 20–64 år.

Äldre har en ökad risk att gå in i riskbruk eller missbruk. Det beror på att en åldrande kropp är ”torrare” och att alkoholen inte späds ut på samma sätt som i en yngre människas kropp. Promillehalten blir därför högre hos äldre vilket kan få ödesdigra konsekvenser och gör att ett riskbruk ligger närmare än vad man kan tro, enligt Sven Andreasson.

Om max 14 glas vin i veckan för män och 9 för kvinnor är en slags tumregel så gäller det inte för äldre. Här sätts gränsen till max 7 glas för både män och kvinnor. Och då inte fulla glas, utan snarare halvfulla.

Det är sannolikt att merparten av alkoholrelaterade problem bland äldre blir oupptäckta på grund av en bristfällig kunskap bland anhöriga och personal i sjukvården och i hemtjänsten. Problemen kan lätt förväxlas med annat som kopplas ihop med åldrandet, som exempelvis fallolyckor, nedstämdhet och sömn- och minnesproblem.

Hela Människans projekt Äldres hälsa och alkohol startade 2013 med fokus på omsorgspersonal. Men i det svenska regelsystemet, med individens frihet att själva bestämma över också sitt alkoholintag, så kom projektet till vägs ände.

– Nu har vi istället fokuserat på att sprida budskapet om det goda åldrandet på bredare front. Vi vill lyfta fram risker med alkoholbruk, utan att ge pekpinnar, säger projektledare Annika Andreasson.

Hela Människan arbetar nu på olika nivåer för att förverkliga intentionerna.  Annika Andreasson har haft kontakt med kommunpolitiker och tjänstemän, länsstyrelsen SKL (Sveriges kommuner och landsting) och pensionärsorganisationer. Hela Människan har också tagit fram ett pedagogiskt studiematerial med bland annat filmer kring äldres hälsa och alkohol.

Hon tror att den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre har flera orsaker, bland annat att alkohol är mer lättillgänglig och att det skett en normförändring i samhället i stort. För 30 år sedan var det ovanligt att se 75-åringar dricka vin tillsammans. Då var det kaffe som gällde.

Även i kyrkorna har det skett en stor normförskjutning. Sven Andreasson menar att kyrkan har blivit mer sekulariserad när det gäller synen på alkohol.

– Tidigare var kyrkan en fredad zon för alkohol. Så är det inte längre. Kyrkan har följt samhällets utveckling med en mer liberal syn på alkohol. Kanske beror det på att man varit orolig för att uppfattas som moraliserande.  Även om jag tror att alkoholdrickandet fortfarande är lägre än i samhället i övrigt, så finns samma risker för kyrkans folk att hamna i ett ohälsosamt drickande.

Annika Andreasson säger att de flesta kyrkor har alkoholförbud i sina lokaler, men man diskuterar sällan hur ett sunt alkoholbruk ser ut och vad det kan föra med sig. Nu hoppas hon att Hela Människans opinionsarbete ska bidra till ett samtal om dessa frågor.

Hela Människan hette tidigare DKSN, De kristna samfundens nykterhetsrörelse. Men någon helnykter linje propagerar organisationen inte för i dag.

– Det måste vara individens val, men vi vill i detta projekt göra människor medvetna om hur alkohol påverkar framför allt äldre. Vår inriktning är ett långsiktigt gott liv, även med olika sorters guldkant på tillvaron som inte påverkar hälsan eller den sociala situationen negativt.

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar