Israel

Vi förstår Jesus budskap olika

Svar till Lars Göran Bergs inlägg ”En annan politisk betraktelse i adventstid” www.sandaren.se/debatt 12 december 2017) och Holger Nilssons inlägg ”Märkligt att Jesus blev insläppt i Gaza” Sändaren 49/2017.

Ni har skrivit era synpunker och kommentarer till min ledare inför Första advent, där jag lyfter fram den humanitära katastrof som pågår på Gazaremsan.

Jag har dröjt att svara på era inlägg därför att det ni skriver visar att vi förstår Jesu budskap och liv så diametralt olika. Därför svarar jag nu genom att ställa frågor till er.

Holger, jag förstår inte hur du kan säga att gazaborna får skylla sig själva, och så citerar du israelisk propaganda som i praktiken innebär att miljoner barn och unga som föds och växer upp inte har någon framtid därför att de råkade födas på Gazaremsan.

Varför kan du inte kritiskt granska Israels politik när den leder till lidande och död? Inte kan väl profetior uppfyllas utan de villkor som profeterna förkunnade: medmänsklighet och rättvisa.

Lars Göran, din kritik mot korruption och ekonomiska orättvisor kring de palestinska ledarna är inga nyheter, och framför allt inget skäl för Israel och andra länder att inte ge palestinier samma människovärde som man ger sig själv. Problemet med sionism är att den inte tar universellt människovärde och värdighet på allvar.

 

 • 2 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Lars Göran Berg

  Sune! Tack för Dina synpunkter. Vi kan ju inte veta hur vi i djupet förstår varandras upplevelse av Jesus, Guds ord men glädjas åt varandras ambitioner att följa honom.

  Jag  har tagit till mig vad som Bibeln säger om människor som skor sig och tar från de fattiga. Som teolog kan Du säkert hur mycket som helst om just detta. Som "läsare" ser jag texter och budskap och möter i verkligehetn beskedet om utsugare,"tjuvar" som skor sig på de allra mest utsatts sida. Bör vi inte som lärjungar ha en åsikt om sådant? Att inte bara skaffa sig ohemula inkomster från skänkta medel uppenbart avsedda för utsatta fattiga och behövande och annat än ökning av miljärdarers miljarder. Jag ser det som naturligt att belysa och beskriva det. Att samma profitörer dessutom skyller ifrån sig regelmässigt på en annan religion eller nation förskönar inte utsugningen.Jag kan Sune faktiskt inte förstå Jesus och hans närmaste på annat sätt att deras undervisning om detta var glasklar. Du har självfallet rätt att ha en annan uppfatting o vad jesus lärtom detta och det för jag respektera men begriper den inte. Jag försvarar dock inte Israels regerings övergrepp 

 • Lars Göran Berg

  Sune Fahlgren skriver att sionismen inte tar universellt människorvärde och värdighet på allvar. Formuleringen är knepig och rätt pejorativ.Sionismen utvecklades som motkraft till antisemitismen. Th Herzl skrev den berömda boken Judestaten 1896 som grund för behovet av en judisk stat. Progromer,förföljelser, förnekandet av judisk identitet, människovärde var ursprunget till hans verk. Sionistiska världskongressen blev en milstolpe.Herzls Mutualism som modell var en socialdemokratisk väldfärdsstat liknande vår där judiska, arabiska och människor med olika bakgrund fick samma rättigheter och var jämlika, skyddade av staten. Kooperativ,blandekonomi, kollektivt ägande och strikt samhällsplanering blev väl kända attribut. 

  Demokratibygget med en rättsstat som skiljer den dömande juridiska verksamheten från politiken blev en annan effekt av Herzls. Allmän rösträtt för alla medborgare i landet en annan viktig del. Reilgionsfrihet, yttrandefrihet andra delar. Sionismen som utvecklades runt sekelskiftet var erkänt en ickevålds inriktad. Diktaturens Saudi menar dock att sionismen står för förtryck.Allt i historien har dock inte varit bra. Sionismen har olika uttryck,