Verka för allmän amnesti nu!

Per Duregård

Öppet brev till Sveriges Kristna Råd (SKR):

Nu är insamlingen av namnunderskrifter till Juluppropet avslutad.

Sveriges Kristna råds uppmaning om en humanare flykting-och asylpolitik har hörsammats av många. Just nu uppgår antalet inlämnade underskrifter till cirka 76 000. Hur går vi nu vidare?

Sverige tog under en kort period hösten 2015 emot cirka 160 000 flyktingar. Enligt ansvarig minister kommer hälften av dem att avvisas. Det betyder att cirka 80 000 människor som lämnat allt, som flytt genom Europa för att komma till vårt land kommer att få besked om att de måste återvända. Många av dem som kom den där hösten har ännu inte ens kallats till sin första intervju. De lever dag och natt i ovisshet, och fruktan för sina liv om de sänds tillbaka till Afghanistan, Irak och Syrien.

Vi står inför en humanitär krissituation av sällan skådat slag i vårt land:

; Familjer och vuxna som blir sittande på förläggningar i väntan på intervjuer och beslut.

; Ensamkommande barn som väntar på beslut eller får veta att de ska lämna landet på sin artonårsdag.

; Ungdomar som på oklara medicinska grunder skrivs upp i ålder vilket får till följd att de rycks upp med rötterna och flyttas till förläggningar på andra håll i landet. De som arbetar med dessa ungdomar känner stor befogad oro för deras psykiska hälsa och vittnar om apati och uppgivenhet.

Det finns redan tecken på hur avvisade i desperation inte vågar återvända utan lever som papperslösa i de större städerna.

Vi lever i en tid av stor social oro och vårt samhälle kommer att utsättas för närmast oöverstigliga påfrestningar. Kostnaden för att återsända tusentals människor mot deras vilja kommer att bli enorm, såväl räknat i pengar som i mänskligt lidande. Det kommer att ta många år av jakt efter papperslösa. Många kommer att behöva hållas i så kallade ”förvar” eftersom de annars håller sig undan polisen.

En unik situation kräver unika lösningar. Därför är jag övertygad om att Sverige borde erbjuda människor på flykt en fristad genom en allmän amnesti. På så sätt kan människor på flykt få känna trygghet och tillit till framtiden samtidigt som myndigheter och civilsamhälle får möjlighet att konstruktivt arbeta framåt för integration.

Den fråga som vi kristna alltid måste ställa oss är: Vad skulle Jesus ha gjort?

Utifrån den vädjar jag nu till Sveriges Kristna råd att visa samma handlingskraft, mod och envishet som i samband med Juluppropet: arbeta för en omedelbar amnesti för de som kom hit under hösten 2015. 

Jag ställer min fråga till er båda: Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och ledamot av SKR:s styrelse, och Karin Wiborn som generalsekreterare för SKR. Tar ni emot utmaningen?                                                                        

 

Per Duregård
 • 6 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thorsten Schütte

  Sympatisk tanke och när det har kört ihop sig som nu kanske bara en amnesti kan slå igenom den gordiska knuten. Men på sikt måste hela systemet ändras så att det inte med oregelbundna mellanrum blir så många individer som hänger i limbo att nästa amnesti behövs o s v. Så man bör både propagera för en amnesti och samtidigt klurar på lösningar som i framtiden gör amnestier onödiga.

 • Thomas

  Per,
  Jag förutsätter givetvis att du personligen finansierar amnestin, dvs 160.000 x 300.000 x 15 år = 720.000.000.000:-

 • Sven Andersson

  Thomas, har du något stöd för att vår mästare Jesus, som vi kristna är kallade att följa, värderade människoliv i pengar på det sätt du ber oss att göra här?
  För övrigt har EU sedan år 2000 lagt ut minst 13 miljarder EURO på att förhindra människor att komma hit (80% för att täcka kostnader för utvisning, 20 % för gemensam koordination av övervakningen genom Frontex).
  Och flera kostnader ingår inte i den summan, som t ex kostnaden för varje nations egen gränsbevakning, övervakningsutrustning etc.
  Inte heller den kostnad det för Sverige skulle innebära att skicka tillbaka 80 000 av de 160 000 som kom hit 2015, något inrikesminister Anders Ygeman aviserade om i början på år 2016.
  Det är knappast allt för svårt att inse att redan detta är kolossala budgetar som skulle kunna användas långt bättre - både effektivare och mänskligare - om politisk och mänsklig vilja finns därtill.
  Men, finns den längre i Sverige och Europa?
  Och Thomas, vad ska vi kristna göra i världen om vi saknar utmaningar för vår efterföljelse?
  Kan kristendomen ens överleva utan migration?!
  Jag tycker därför det är alla tiders att Per Duregård utmanar oss!

 • Thomas

  Per,
  Jag håller absolut med dig att slöseriet, både i vårt land och inom EU, är ofattbart stort och du glömde nämna det viktigaste, nämligen de samlade militärbudgetarna! Det finns beräkningar som antyder att upp till 95% av alla naturresurser i världen används i militära syften!
  Så det är förvånande att de kristna helt ignorerar militärkomplexet, för det är väl ändå där problemen börjar!

  Fast, nu var det ju inte det jag avsåg med mitt inlägg. Amnestin skulle innebära en belastning på runt 720 miljarder på 15 år. Om inte du tänker finansiera den personligen hur skulle den annars finansieras?

  Om Nordeuropa inte haft garanterad livstidsförsörjning för alla som lyckas komma hit så hade problemet aldrig uppstått från allra första början. Ta Portugal t.ex. De är beredda att ta emot "flyktingar", men väldigt få väljer att stanna där pga de dåliga ekonomiska villkoren, trots att klimatet är mycket bättre (anpassat).

  Slutligen, varför frågar du inte Jesus vad han tycker om saken, eller varför öppnar du inte Bibeln och läser vad det faktist står om livstidsförsörjning av andra folkslag?

 • Sven Andersson

  Thomas, bra att du tar upp militärkomplexet!
  Däremot gav du inget stöd för att Jesus verkligen värderade människoliv i pengar på det sätt du bad oss göra.
  Miron Lisikiewicz, som räddade judar andra världskriget frågade: “Vad är pengar jämfört med människoliv?”
  Tror att Jesus hade sagt något liknande till oss idag.
  Vad angår global migration finns ung.lika många som rör sig nord-syd som syd-nord och 60 % sker mellan länder med liknande "utvecklingsnivå" - de flesta syd-syd.
  Slutligen förstår jag nog inte vad du menar med "livstidsförsörjning" - vem talar om det här (förutom du)?
  I Jesu värld var det bröd för dagen som gällde. Frågan om hur basföda ska räcka till besvaras nog bäst med den kända berättelsen om "Jesu bespisningsunder" i Mark 8:1ff. med sitt fokus på bröd (+ det lilla extra: fiskar!). Jesus är inte hemma hos sig utan har gått över gränsen in i hedniskt område (jfr 7:31, 8:3b) Men, när “sju bröd” och “några fiskar” delas räckte det till “fyra tusen människor”. Det blev t om “sju korgar med överblivna bitar”(8:8)!
  Jag tror den berättelsen handlar om att dela och det är vi lärjungar som blir kallade att lära oss det (se 8:6).
  Vad tror du?

 • Thomas

  Hej Sven Andersson!

  Jag vet inget om dina Bibelkunskaper, men Jesus matbespisningar, var just matbespisningar. Människorna var hungriga och Jesus fixade maten, så enkelt är det. Att försöka tolka in något annat och du har ute på hal is. Ta det för vad det står, det är mitt råd.

  Så klart att Jesus inte värderar människoliv i pengar och det har jag heller aldrig sagt. Mitt påstående till Per var att jag förutsatte att han finansierade amnestin själv, inget konstigt med det och det verkar som om du är beredd att dela på bördan, vilket är gott. Då blir det bara 360 miljarder på er var och faktum är om ni bara har tillräcklig tro och ber om det i Jesu namn, så kommer han också ge er det.

  När det gäller livstids försörjning verkar du ha dåliga kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt, så jag får be dig att studera det på egen hand. Svårt att få plats med det på 1200 tecken.