Värdig framtid för afghaner

Som Sändaren tidigare rapporterat pågår det på Medborgarplatsen i Stockholm (liksom på en rad andra platser i Sverige) en manifestation mot utvisningarna till Afghanistan. I lördags samlades på Södermalm ett hundratal personer till en hätsk motdemonstration där man skrek ”Afghanerna ut!” och ”Hoppas ni blir våldtagna som djur!”. Som tur var fanns det tusentals andra som gav sitt stöd för de utvisningshotade afghanska ungdomarna genom att vifta med svenska flaggor och röda hjärtan.

Den stora frågan kvarstår dock: när ska ansvariga politiker våga förändra direktiven till Migrationsverket och ge en värdig start för unga människor som vill bidra till Sveriges framtid?

Göran Gustafson

 

 • 8 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thomas Kärrlander

  Ja, så här lågt har vi nu sjunkit. Folket är splittrat och solidariteten som bortblåst.

  Enorma resurser satsas på några få medan miljoner svältande ignoreras. Ingen ifrågasätter vår inblandning i allt fler krigszoner där kvinnor, barn och män lemlästas, städer raseras, mark, luft och vatten förgiftas.

  Vem bryr sig om barnen i Jemen när de dör i den kolera som planteras som ett biologiskt (förbjudet) vapen? Eller de miljoner som svälter till döds i Sydsudan? Vem bryr sig om urinnevånarna i Sydamerika som fråntas alla rättigheter och sedan mördas om de protesterar?

  Nej, nu riktar sig all uppmärksamhet till unga starka män som inte är villiga att ta ansvar för sitt eget land. Deras sak har prövats generöst. Dags är att alla rycker upp sig och följer gällande lagar innan hela samhället kollapsar!

 • Sven Andersson

  Thomas, ska dessa "unga starka män" även be om ursäkt för att andra unga starka(re) män bombat deras land sönder och samman?
  Och på vilka etiska och empiriska, bibliska och kristna, grunder anser du att unga föräldralösa/faderlösa är "starka"?

 • Thomas Kärrlander

  Sven,
  Det är väl uppenbart att de är starka eftersom de kunnat ta sig hela vägen hit. Dessutom orkar många sitta hela dagarna på bl.a. Medborgarplatsen. Men, de som verkligen är svaga och sjuka de låter vi dö i unkna sjuksängar!

  Föresten, hur vet du att de är föräldralösa? Har du besökt deras hembygd för att vidimera eventuella berättelser?

 • Sven Andersson

  Om de är ensamkommande bör det betyda att de de är föräldralösa - i alla fall i vårt land.
  Och om jag förstått rätt har många dessutom inte ens varit i Afghanistan, dit de riskerar utvisas/avvisas.
  Enligt uppgift i TV4 nyheter 170821 uppskattas 7 av 10 ha gått under jorden. Det låter mycket och illavarslande, tycker jag, men det tyder åtminstone på att de har längre till ett hem än flesta svenskar har.
  De är dessutom på flera sätt ännu främlingar i vårt land.
  Mot den bakgrund tycks de mig tillhöra Guds särskilda fristad eller "ruta" - dem Gud i GT särskilt värnar om, ett osynligt rum av fyra väggar: fattiga, främlingar, faderlösa (föräldralösa), änkor - de mest sårbara i de flesta samhällen på vår jord.
  Den rutan illustrerar också hur annorlunda Guds rike är - till skillnad från gängse politik är det starkt när det bryr sig om de svaga, blir rikt när det tar hand om de fattiga och blir osårbart när det bryr sig om de mest sårbara.
  Även i NT möter vi denna ruta - när Jesus identifiera sig med hemlösa: “jag var hemlös och ni tog hand om mig - - - jag var hemlös och ni tog inte hand om mig” (Matt 25:31ff). D.ä. en ruta vi är kallade att göra till ett hem - kyrkans startruta?

 • Thomas Kärrlander

  Tyvärr, Sven, så förändringar ditt inlägg inget i sak.
  Männen är inga "ensamkommande barn", jmf Finlands barn, och vi använder dyrbara resurser till de som uppenbarligen är här enbart för en "bättre och bekymmersfri" framtid, när samma resurser skulle kunna göra all skillnad för miljoner!

  Du med många ignorerar verkligheten och använder dessutom Skriften som slagträ för egna syften, lagom uppblandad med de ogudaktigas lögner.
  HERREN sa också:
  "och när HERREN, din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. Ty de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar, och HERRENS vrede skall då upptändas mot er och han skall snabbt förgöra dig." (5 Mos. 7:2-4)

 • Sven Andersson

  Käre Thomas, Gud välsigne dig i din kärlek för Finlands barn!
  Vitsen med att ställa grupper mot varandra som du tenderar göra förstår jag dock inte. Att bygga ett hem genom en vägg eller ställa dem mot varandra riskerar att rasera bygget.
  Att bygga genom att söndra låter alltså inget bra.
  Din läsning av Deut.7:2-4 förstår jag inte heller men hoppas du får ut något gott av den!
  Däremot tror jag mig förstå något av Jesusordet i Matt 25:31ff och det Jesusordet räcker för mig.
  Att i ljuset därav stänga dörren för hemlösa afghaner kan jag varken se som uttryck för kristen generositet eller modernitet.
  Din långa kravlista på dessa unga - rätt foto, kön, ålder, svaghet + krav på ansvar för ett land många inte varit i... faller här också platt.
  För mig räcker det långt med hjärtats röst + kyrkofader Chrysostomos råd:
  “En hamn mottager alla som har stött på skeppsbrott och befriar dem från fara - vare sig de är onda eller goda eller vem som är i fara så för den dem in till en egen skyddsplats. - - - Vi visar barmhärtighet mot henne inte på grund av hennes dygdighet utan på grund av hennes olycka, för att också vi själva av Mästaren ska få ta emot dennes stora barmhärtighet…”

 • Thomas Kärrlander

  Så är det nog Sven, många som kallar sig kristna varken läser eller förstår Skriften. Inte heller förstår de, trots att de kanske hört det hundratals gånger, att Gud är densamme i alla tider.

  Jesus sade: "Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda." Några fariseer som var med honom hörde det och sade: "Men vi är väl inte blinda?" Jesus sade: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. (John 9:39-41)

  Vilket fall som helst så kommer det en dag då allt ska redovisas, även våra tankar och avsikter. Tro inte att vi på den dagen kan skylla på att vi inget visste, eller att vi inte förstod.

 • Sven Andersson

  Thomas, du glömde att berätta bakgrunden till det ord du citerar, nämligen berättelsen om hur Jesus botade en blindfödd man (Joh 9:1ff).
  Precis som den blindfödde mannen har afghanska unga på Medborgarplatsen och andra ställen i Sverige också svårt att se framåt.
  Vems fel är detta?
  På Jesu tid ansåg somliga att det var de blindföddas eget fel att de inte kunde se framåt och blev tiggare. Åter andra menade, att det snarare var deras föräldrars fel: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?”(Joh.9:2)
  Men, Jesus köper inget av dessa alternativ utan säger i stället: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom." (Joh.9:3)
  Vi är många kristna som tror att sådana under kan ske även i vår värld - att Guds gärningar fortfarande kan uppenbaras i vårt sätt att bemöta andra människor som har svårt att se framåt, att vi kan möta Gud i mötet med främlingen, ja att Gud rentav utmanar oss till att göra det
  I evangeliet som du citerar är det faktiskt först när Jesus och lärjungar mött grekerna - främlingarna - som det kan sägas: "Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas" (Joh 12:20ff).