Svårt med plats för JAS Gripen

Den svenska vapenindustrin och särskilt produktionen av stridsflygplan är ett barn av det kalla kriget och del av den traditionella svenska alliansfrihetspolitiken.

Den svenska förmågan att själv framställa vapen och till och med upprätthålla ett eget avskräckande flygvapen skulle väcka respekt i omvärlden. I USA har beundran varit be­tyd­­ande för det svenska flygförsvaret.

Sedan 20 år tillbaka är de svenska säkerhetspolitiska förutsättningarna förändrade. Bara industripolitiska skäl finns nu för att upprätthålla försvarsindustrin. När ÖB nu uttalar sig försiktigt positivt till en ny generation Gripenplan från 2020 torde han tala mot bättre säkerhetspolitiskt vetande.
Ska produktionen av JAS Gripen fortsätta kan det enbart motiveras med att det finns en internationell marknad där planet skulle hävda sig. Det är ett synnerligen äventyrligt antagande. Inte bara av moraliska skäl.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar