”Regeringen agerar skandallöst mot Israel”

Ingvar Nilsson

Regeringen med Margot Wallström i spetsen upphör inte att storligen förvåna med sina skandalösa ageranden mot Israel, Mellanösterns enda demokrati. Den är synnerligen aktiv i stödet till de diktatoriska judehatande arabiska staterna som har som främsta mål att utplåna judarna. 

Arabiska ledare har allt sedan 1937, då den första tvåstatslösnigen presenterades, sagt nej medan Israel har sagt ja till förslagen. Varför? Araberna har alltid velat ha hela landet och det helt judefritt. Den målsättningen gäller i högsta grad även i dessa dagar och det är den politiken som den svenska regeringen genom ren och skär antisemitisk politik stöder. Det är minst sagt häpnadsväckande att tänkande intellektuella människor som företräder demokratiska partier i Sveriges regering och riksdag kan kalla palestiniernas president Mahmound Abbas terrorparti al-Fatah för sitt ”älskade systerparti”. Rimligtvis kan de inte vara ovetande om denna organisations judehat. Hatpropaganda som de palestinska barnen i tidig ålder hjärntvättas med, bland annat genom skolböcker med groteska beskrivningar av judar. Inte heller kan väl den svenska regeringen missat att palestinska terrororister som dödat oskyldiga civila israeler – kvinnor och barn – hyllas och hedras av den palestinska myndigheten för sina ärofyllda handlingar genom att få gator och torg uppkallade efter sina namn. 

Det är detta och mycket mer som Sveriges regering och Margot Wallström försörjer genom sitt agerande som svensk utrikesminister, med biståndspengar (1500 miljoner på 5 år) och genom olika FN-organ. Senast genom Unesco där Sverige som enda land i EU röstade för en resolution som i princip frånkänner Israels rätt till både östra och västra Jerusalem. 

Ja, nog ligger hon i alltid, tillsammans med de som vill frånta judarna all rätt till sitt eget land. Och belöningen till Margot Wallström har inte heller uteblivit. Hon är i gott sällskap när hon för en tid sedan mottog ”soldatorden” ur president Mahmouds Abbas hand. Utmärkelsen gavs till ”en soldat som utfört en framstående handling”. 

Det är dessa krafter den demokratiska rättsstaten Israel dagligen lever med och som vi ska ha i åtanke när vi yttrar oss i Israel/Palestina-konflikten eller den så kallade ”ockupationen”. Det är så här det ser ut!  

 

 

Ingvar Nilsson
 • 2 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Håkan Galmén

  Frågor till Ingvar Nilsson: Hur skulle du vilja beskriva/beteckna den situation som råder i östra Jerusalem och på Västbanken? I din skrivning använder du uttrycket "den så kallade "ockupationen"".
  Du får gärna utveckla din syn på situationen, vad kännetecknar situationen? Det som står i stycke 2 i insändaren är redan skrivet. Vad är din framtidsvision för området?

 • Ingvar Nilsson

  Jag väljer att svar dig med ett utdrag från i veckobrev.
  1. FEMTIO ÅR SEDAN JERUSALEMS BEFRIELSE

  Den här artikeln beskriver ett stycke av Israels historia. Den bygger på historiska händelser och utgör grund för slutsatser om vår egen tid. Om vi inte förstår historien, blir vi ett enkelt mål för politiskt och ideologiskt motiverad desinformation.

  Under den vecka som nu kommer börjar det femtionde året sedan Jerusalem enades den 7 juni 1967. För första gången sedan Bar Kochba-upproret år 135 e.Kr. blev Jerusalem det året äntligen enat under judiskt styre. Judar hade utgjort en majoritet i Jerusalem sedan 1850-talet, men de drevs ut ur de östra delarna av staden, det historiska Jerusalem, när Jordanien illegalt ockuperade den delen av staden Jerusalem 1948. Under de nitton åren av jordansk ockupation hade inga judar tillträde till Gamla staden. De judiska kvarteren var praktiskt taget jämnade med marken och kvar fanns bara ruiner och stenmassor som tidigare varit bostadshus, butiker, verkstäder och synagogor. Judar hindrades från att nå sin heligaste plats, Västra muren och templet.

  Under månaderna före det som skulle bli känt som Sexdagarskriget