Klimatet

Miljömissen ledningsgruppens ansvar

Eva Söderström skriver i Sändaren 5/2018 om att det är ”mycket dåligt av både Equmeniakyrkan och den internationella chefen” om missen med att klimatkompensera och att vi borde känt till detta.

Jag vill här förtydliga att det inte är den internationella chefens egna ansvar att detta avtal finns på plats. Detta ansvar vilar på hela kyrkans ledningsgrupp och ytterst kyrkoledarna. Missen i avtalet uppmärksammades i december och vi har nu åtgärdat och redovisat denna klimatkompensation för 2017 och framåt i tiden.

Tillsammans med migration är klimatfrågor två prioriterade opinionsområden under 2018. Det finns också en särskild arbetsgrupp som jobbar med detta inom vårt samfund och jag vet att vi kommer se flera konkreta förslag på förändringar i våra verksamheter under året i syfte att förbättra klimatet.

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar