Låt inte kyrkovalet förstöra ekumeniken.

Andreas Holwaster

Jag har en mycket ekumenisk uppväxt där min familj mest har gått till Missionskyrkan och Svenska kyrkan, jag kan faktiskt inte svara på vilken av dem vi oftast gått till. Jag har gått på förskola, scout och ungdomsgrupp i Missionskyrkan medan jag blivit döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan. På senare tid har jag gått på Bibellinjen på Equmeniakyrkans folkhögskola. Mitt gudstjänstfirande är alltjämt ekumeniskt även om jag funnit störst hemmakänsla i Svenska kyrkans högmässa.

 

Jag tror att våra kyrkosamfund har sina egna styrkor och svagheter och därför kan lära mycket av varandra. Jag gläds mycket när samfunden kan närma sig varandra och det ekumeniska arbetet går framåt. 

 

På samma sätt sörjer jag när kyrkosamfund glider ifrån varandra och splittringen blir djupare. Denna tendens finns också i vår tid och tyvärr har Svenska kyrkans relationer försämrats till kyrkor i andra länder, Etiopien, Ryssland och Lettland är exempel. 

 

I kyrkovalet har vi möjligheten att föra Svenska kyrkan närmare den "ekumeniska mittfåran". Förutsättningar jag ser för att Svenska kyrkan igen ska kunna bli en "ekumenisk brobyggarkyrka" är att partipolitiseringen avskaffas, att Jesus får stå i centrum och att man följer Guds Ord i Bibeln. Vad jag kan se är Frimodig kyrka den nomineringsgrupp som står tydligast för detta men det finns också andra nomineringsgrupper med liknade agendor. Ta nu chansen att göra din röst hörd.

 

För en väl fungerade ekumenik behöver alla kristna samlas kring den kristna trons fundament från den tidiga kyrkan, tron på Jesus Kristus och på Bibeln som Guds Ord. 

Låt oss också be för djupare kristen enhet!

 

 

 
Andreas Holwaster
  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar