Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll

Vi lever i en tid där mänskliga rättigheter är både självklart och under ett större hot än någonsin. USA:s president inskränkte biståndet till sexuella och reproduktiva rättigheter i utvecklingsländer så fort han svurits in. Nu i sommar vill han förbjuda transpersoner inom militären.

Samtidigt i Ukraina pågår ett krig som på många sätt handlar om värderingar. Ett liberalt Europa som hotade det extremkonservativa Ryssland, där Putin stiftar lagar som alltmer inskränker homo­sexuellas rättigheter. 

Inte heller Sverige är fredat från en allt större hotbild mot de som vill allas rätt att älska och leva. Prideparader attackeras nu regelbundet av högerextrema krafter, som det senaste året tydligt visat att de inte drar sig för våld mot oliktänkande. Nyligen kallade en av KDU:s styrelse­ledamöter Pridefestivalen ”perversa veckan”, och på ledarplats i Världen idag skrevs att Pridefestivalen använder ett signalspråk som är i ”total motsättning till kristna värderingar” och att det handlar om en ”extrem sexradikalism”.

Vi som vill stå upp för allas lika värde, för allas möjlighet och rättighet att älska vem de vill – får inte tro att kampen om demokrati och mänskliga rättigheter för alltid är vunnen. Vi får inte bagatellisera hat vare sig det kommer från unga högerextrema eller från kristna konservativa falanger. Yttrandefrihet kommer alltid innebära att människor uttrycker åsikter som andra­ anser förkastliga. Det vi inte får göra är att låta yttrande­friheten bli en ursäkt för att själva vara tysta när vi upplever att andra människor kränks i dess namn.  För den öppet homosexuella pastorn som får lappar med uppmaningen att ”Gå och dö, bögpräst” spelar det roll att hatet och hatarna finns. För den unga människan i våra sammanhang och församlingar som kämpar med att komma ut, spelar det roll vad Världen idag eller KDU-politiker skriver.

De människorna behöver andra röster – våra röster – som välkomnar, inkluderar och förutsättningslöst och självklart accepterar. Då behövs instagramkonton som @feministpastorn. Då behövs texter som den Sofia Camnerin skrev i Sändaren för drygt två år sedan om varför hon inte ser homosexualitet som en synd utifrån sin bibelsyn.

Vi är aldrig klara med kampen för allas lika värde. Vi är inte där. Därför behöver vi fler röster som igen och igen säger, ”Välkommen! Vi respekterar och välkomnar dig – precis som Gud skapat dig.” 

 

Sofia Walan

 

 • 24 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thomas Kärrlander

  Sofia,
  Jag vänder mig mot dina svepande beskrivningar som dock verkar mer bero på ren okunnighet och/eller naivitet. Ena sekunden påstår du att i Ukraina står kampen mellan ett "liberalt Europa" och Ryssland och i andra sekunden så påstår du att hatet kommer från högerextrema krafter och kristna.

  Var du uppenbarligen missat är att det var just "högerextrema krafter" understödda av utländska underrättelsetjänster som störtade den demokratiskt valda presidenten i Ukraina. Du har också missat myndighetsrapporter att den allra största delen av hatbrotten och politiska våldet kommer från vänsterextrema grupper i vårt land.

  Om du var kristen skulle du också veta att det inte finns någon biblisk grund att älska vem man vill om man i ordet "älska" även tolkar in åtrå och sexuell lusta.

 • Robert Larsson

  Allas lika värde har i alla tider varit en hörnsten i den kristna tron. Grunden för detta är att vi alla är skapade till Guds avbild och Guds kärlek till oss alla blir tydlig i bl a Joh 3:16. Där offrar Gud allt, till och med sin enfödde son för vår skull. Men bibelordet fortsätter också med att vi behöver ta emot Honom. Kristendomen har också i alla tider utifrån nåden och kärleken konfronterat synden, helt i enlighet med exempelvis hur Jesus bemötte kvinnan vid brunnen. Att idag av trossyskon bli kallad för "högerextrem" för att man kritiserar en homosexuell livsstil är mycket bekymmersamt. Bakgrunden för den kritiken kan jag inte tolka på annat sätt än att det är viktigare att vara politisk korrekt (vilket Jesus knappast var) än att vara ett salt i världen. Ett sådant urvattnat evangelium ger varken hopp eller framtid för de som behöver kärlek, helande och upprättelse. Låt oss alla följa Jesu exempel och älska syndaren men hata synden. Vi är alla i behov av nåden!

 • Nils Persson

  Hej Sofia
  Din ledare om mänskliga rättigheter (som vi tillsammans är många som älskar och kämpar för) ger upphov till en rad frågetecken på grund av de påståenden och slutsatser som du gör. Låt mig få spalta upp dessa så du kan gensvara och reda ut vad du menar.

  1. Först kopplar du ihop det bistånd som USA väljer att ge till olika länder i världen med att mänskliga rättigheter är hotade. Att majoriteten av världens befolkning tycker, däribland majoriteten av Amerikas befolkning och dess president, att människan är så värdefull att den måste skyddas så mycket som det går, även när det livet är i mammas mage och därför väljer att inte ge pengar till abortkliniker och liknande i sitt bistånd. Är det verkligen ett hot mot mänskliga rättigheter? Man kan ju självklart tycka att de kunde använda sina biståndsdollar på ett annat sätt. Men att påstå att deras val att inte ge bistånd nämnda aktiviteter hotar världens mänskliga rättigheter är väl att ta ifrån tårna.

 • Nils Persson

  2. Menar du på fullt allvar att Rysslands invasion och olagliga ockupation av Krim och delar av Ukraina handlar om att Ryssland känner sig hotade av liberala Europa? Och att det den kampen pågår i Ukraina? Det är en fullständigt barock slutsats. Du måste väl se att det är helt andra orsaker till invasionen?

 • Nils Persson

  3. När du klumpar ihop nazisternas (för övrigt en försvinnande liten förvirrad grupp i Sverige som knappt har stöd av en enda människa i Sverige) förkastliga attacker på Prideparader i Sverige, med dels en KDU:are som kallar Pride perversa veckan och Världens idags mer apologetiska invändning mot Pride utifrån deras bibeltolkning så tycker jag du visar på väldigt dålig urskiljning och förmåga till nyanser. Ser du verkligen inte den milsvida skillnaden mellan dessa exempel. Det ena handlar om våld som vi aldrig kan försvara, det andra om politiska eller moraliska ställningstaganden som väl vilket öppet samhälle som helst både klarar av att ha och borde välkomna. Inte vill vi väl ha ett samhälle där bara en åsikt är välkommen. Där alla tycker lika och inga olika moraliska avvägningar görs och bryts mot varandra. Att kalla det en allt större hotbild mot allas rätt att älska varandra är nyanslöst och fördömande mot oliktänkande.

 • Nils Persson

  4. När du skriver ”Vi som vill stå upp för allas lika värde…” så skriver du det som en motsats till de som du just skrivit om och nämner igen (Världen idag och en KDU:are – nazisterna har du tappat på vägen). Menar du verkligen allvar när du menar att Världen idag och dess gelikar eller nämnda KDU:are inte tycker alla är lika mycket värda? Det är ganska föraktfullt att retoriskt nedvärdera någon till att vara ”en som inte står upp för allas lika värde” bara för att den ser bibliska eller moraliska normer annorlunda än du. Det är faktiskt inte så att man alls gör skillnad på människors värde då man i sexualfrågor har mer traditionella eller annorlunda åsikter än dig.

 • Nils Persson

  5. Värt att notera här är också att du reducerar hela frågan om mänskliga rättigheter som du tar avstamp ifrån till att silas ner till enstaka sexuella rättigheter i slutändan.

  6. Varför lägger du här ensidigt in höger-vinkeln och konservativa kristna? Hur många av de länder i världen där mänskliga rättigheter kränks mest är höger? Ge mig gärna en lista och motivera. Jag tänker på Kina, Nordkorea, Saudi Arabien, Pakistan, Somalia för att nämna några. Är de höger-regeringar? Eller styrs de av konservativa kristna? Du vet mycket väl att våld mot oliktänkande, religiösa minoriteter eller sexuella minoriteter kommer från många politiska riktningar, ideologier och religiösa grupperingar. Så ja, låt oss inte bagatellisera hat och våld från varken höger eller vänster! Våldet från så kallade konservativa kristna är jag mer okunnig om. Vilka menar du? Är det de ortodoxa och katolska kyrkorna och dess medlemmar du menar ägnar sig åt våld, eller vilka är det? Upplys mig gärna.

 • Nils Persson

  7. Till slut. När du skriver ”våra röster som välkomnar, inkluderar och förutsättningslöst och självklart accepterar” så är du återigen där. ”Vi – alltså de som tycker som du” är de goda i motsats till de där andra onda (kristna som inte tycker som du, tolkar bibeln annorlunda). De är ovälkomnande, icke inkluderande, accepterar inte människor så där självklart som du. Är det en bra och rättvis bild av alla som i frågan om HBTQ i kyrkan inte tycker som dig? Är det faktiskt inte så att kyrkan och de kristna i alla tider försökt vara just så -”Kom som du är – du är välkommen”?
  Jo, jag vet. Det finns gott om andra bilder och kärlekslöshet i kyrkans historia. Det är enkelt att slå fast hur totalt många kristna och kyrkan misslyckats genom historien. Men också såklart finns det ännu fler goda, härliga och bra exempel.
  Samtidigt har ju också kyrkan och kristendomen ett ganska starkt element inbyggt i sig att vilja se människor förändras i gemenskapen/församlingen. Eller hur? Vi vill se de snikna och snåla bli generösa. Vi vill se de som ljuger börja tala sanning. Vi vill se rädsla bytas till frimodighet. Vi vill se den som är bunden bli fri.

 • Nils Persson

  Så också i din öppna famn finns väl en förhoppning om att förändring ska ske? Som Bibeln talar om. Från mörker till ljus. Men när du skriver låter det som att du/ni/några står för den sanna och äkta öppenheten. Andra (i det här fallet de som går på tvärs med @femenistpastorn och Sofia Camnerin i teologi) är återigen ovälkomnande, icke inkluderande och de som inte accepterar… Tycker du verkligen du ger en rättvis och nyanserad bild?
  Kanske vore det på plats med lite öppenhet, förståelse, nyanser och kärlek?

 • Per Ewert

  Ett ovärdigt, förvånande och osakligt påhopp både på mig som ledarskribent och på alla andra som på ett sunt sätt problematiserar de extremradikala inslag som Pride själva öppet förmedlar. Mycket tråkigt att se denna text. Jag utvecklar på min Facebook. https://www.facebook.com/per.ewert.3

 • Sidor