Föräldrar får visst hjälp att förmedla tro

Ställ inte yngre mot äldre i kyrkan. Vi måste jobba tillsammans för barn och ungas trosutveckling. Där har familjen en viktig roll men också de äldre i kyrkan.  

Equmenias vision och målsättning är att barn och unga ska få växa i gemenskap med varandra och Jesus. För att detta ska vara möjligt behövs äldre medmänniskor, kloka och varma, som är villiga att dela sin tro och sina erfarenheter av livet och Gud med barn och unga.  Därför tycker vi att det är tråkigt, att det i Sändarens ledare målas upp en polarisering mellan unga och gamla. Att unga och äldre ständigt skulle stå i konflikt med varandra. Med våra ord skapar vi verkligheter och fortsätter vi att ständigt verbalisera ett sådant perspektiv riskerar vi att befästa en verklighet vi inte vill se. 

Equmenia arbetar ständigt både lokalt, regionalt och nationellt, för att främja en åldersöverskridande gemenskap präglad av kärlek, respekt och nyfikenhet. En plats där barn, unga och äldre får möjlighet att växa och fördjupas i sin tro och som människor i gemenskap med varandra och Jesus. Låt oss tillsammans arbeta för detta. 

Sune Fahlgren skriver i sin ledare (Sändaren 35/2017) ”Nya generationer av föräldrar får dessutom inte hjälp att reflektera kring sin viktiga roll i trosförmedlingen till en ny generation. Det nedärvda mönstret att det viktigaste är ett ”frälsningsbeslut” osynliggör barn och ungas trosutveckling och hemmets stora betydelse. I hemmen bes det mer sällan bordsbön eller hålls regelbunden andakt, men man tror att alla andra gör det.”

Det är bra att Fahlgren lyfter denna problematik då det säkert i mångt och mycket kan vara sant. Men det är inte hela sanningen. 

Equmenia har de senaste åren arbetat med en pedagogisk modell kring trosutveckling, en Växa i tro-plan. I Växa i tro-planen betonas temaområdet ”Tron i hemmet” starkt. I flertalet föreningsbesök, familjeläger och samlingar för församlingsanställda har regional och nationell personal undervisning samt leder samtal om just detta. Om föräldrars och andra anhörigas avgörande betydelse för barns och ungas trosutveckling. 

Syftet är att stärka föräldrar i sin funktion att dela tro och utvecklas i lärjungaskap tillsammans med sina barn. Teman för dessa samlingar är bland annat ”Samtalskväll om att dela tro med barn i vardagen”, ”Barn, tro och föräldraskap”,” Att be med sina barn”, ”Barns andliga utveckling – Bibeln och barnkonventionen”. Inte sällan hör även lokalt anställda pastorer, diakoner och ungdomsledare av sig då de ska lyfta dessa frågor i församlingen och önskar stöd och material kring detta. Vår upplevelse är att frågan är högst levande runt om i landet. 

Med det sagt anser vi dock att det behöver tas ett ännu större grepp om detta för att på ett mer långsiktligt och strategiskt sätt arbeta med frågan hur vi delar tro med varandra. Yngre och äldre. Equmenia har de senaste åren haft som ambition att tillsammans med Equmeniakyrkan arbeta på ett mer omfattande sätt med dessa frågor. Vi ser fram emot fortsatt utveckling kring detta. Vår övertygelse är att detta är ett gemensamt uppdrag.

 

Linnéa Lidskog

Barn- och ungdomskooridnator, Equmenia

 

Magnus Sternegård

 Barn- och ungdomskooridnator, Equmenia

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar